Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

December 10, 2012

Gyventojų priėmimas

@ 09:01 | | Komentarai [7]

Gruodžio 11 d nuo 15 iki 17 val priiminėsiu gyventojus Kauno m. savivaldybėje 108 kab.

August 29, 2012

Ar kartų namuose buriama kortomis?

@ 21:42 | | Komentarai [2]

Ar Kartų namuose buriama kortomis?

Klausimus-"ar buriate kortomis?", "gal jūs gaminate karstus?" -man kelis kartus teko išgirsti telefono ragelyje 1996 metais, kai pradėjau vadovauti Kauno kartų namams. Matyt, žodis "kartų" kažkuo asocijuodavosi žmonėms su žodžiais "kortų" ar "karstų". Tekdavo tuos žmones nuvilti, paaiškinus, kad nei būrimu kortomis, nei karstų gamyba Kauno kartų namai neužsiima.
Taigi,iš tikrųjų, kokia veikla yra vykdoma Kauno kartų namuose?
Tai Kauno m. savivaldybės biudžetinė socialinė įstaiga, po vienu stogu globojanti trijų kartų žmones - senelius ir vienišas mamas su vaikais. Seneliai gyvena nuolatinai, o vienišos mamos su savo vaikais - laikinai, kriziniu savo gyvenimo laikotarpiu, kuomet prieš gimdymą ar po jo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, pinigų pragyvenimui, motinystės įgūdžių, bei artimųjų, kurie galėtų joms padėti. Čia vienišos mamos gali apsigyventi nuo vienerių iki pusantrų metų, o nepilnametės-iki pilnametystės.
Kauno kartų namai buvo įkurti Carito iniciatyva buvusiame "Šilko" darželyje. Kartų namuose pradėjau dirbti savanore, o po to tapau pirmąja šių namų direktore.
Pradžioje aplink pastatą nebuvo tvorų, ir aplinkiniai gyventojai buvo įpratę vaikščioti per Kauno kartų namų kiemą į parduotuves. Teko apsitverti tvorą, ir dėl to pajusti aplinkinių gyventojų pasipriešinimą, todėl sušaukiau kelis gyventojų susirinkimus ir, aiškindama susiklosčiusią padėtį, radau jų supratimą. Susilaukėme ir keistoko vyriškos lyties atstovų dėmesio, manant, kad čia apsigyveno laisvo elgesio merginos. Vyrų dėmesys sumažėjo, įvedus griežtas taisykles, kad mamas gali lankyti tik giminės arba vaikų tėvai, o vakare mamos turi grįžti iki 20 val, negrįžimas naktį buvo netoleruojamas. Tokios taisyklės buvo būtinos, atsižvelgiant ir į vaikų interesus, kad jie būtų laiku pavalgydinti ir laiku užmigdyti.
Aišku, pasitaikydavo ir tokių atvejų, kai reikėdavo kviesti policiją, kuomet jaunikaičiai norėdavo patekti pas mamas per langus. Prisimenu ir kuriozinį atvejį, kai vienas išgėręs jaunuolis bandė lietvamzdžiu patekti į kambarį ir kartu su vamzdžiu nukrito, todėl labai pergyvenau, ar jis nesusižeidė. Buvo atvejis, kai drabužių spintoje radome pasislėpusį jaunuolį. Tokia nelengva buvo Kauno kartų namų pradžia...
Dabar šie Namai sėkmingai dirba ir įgyvendina ne tik motinų, senelių, bet ir kartų bendravimo ir bendradarbiavimo programas. Pastatas tarsi padalintas į dvi dalis - vienoje pusėje gyvena seneliai, kitoje - jaunos mamos. Senelius aptarnauja darbuotojai, o mamos pačios apsiperka, gaminasi maistą, skalbiasi ir prižiūri vaikus. Socialinės darbuotojos pamoko ir padeda. Seneliai, jeigu nori, dalyvauja kartų bendravimo ir bendradarbiavimo programoje - pavaduoja mamas, prižiūrėdami vaikučius, kai jos išeina į parduotuvę ar polikliniką. Buvo ne vienas atvejis, kai seneliai tapo vaikų krikštatėviais.
Viena iš mano įgyvendintų iniciatyvų - dienos centro pagyvenusiems žmonėms įkūrimas Kauno kartų namuose. Dienos centro projektas pilnai pasiteisino ir šiuo metu apie 30 pagyvenusių žmonių, gyvenančių savo namuose kasdien lanko dienos centrą, kuriame turiningai praleidžia laisvalaikį ir praskaidrina savo vienatvę.
Dėkoju likimui, kad teko dirbti pirmąja Kauno kartų namų direktore, suburti gerą kolektyvą ir bendromis pastangomis sėkmingai kurti ir tobulinti šiuos namus. Visi darbuotojai dirbo nuoširdžiai, su dideliu entuziazmu, neskaičiuodami darbo valandų, dažnai netgi savaitgaliais. Vyras man namuose liepdavo pakabinti plakatą -"Apie Kartų namus kalbėti draudžiama"...

Plačiau apie Kauno kartų namus - www.kartunamai.lt

August 22, 2012

Gyventojų priėmimas

@ 17:13 | | Komentarai [4]

Gyventojų priėmimas vyks rugsėjo 11 d nuo 15 iki 17 val Kauno m. savivaldybėje 108 kab.

August 5, 2012

Privačių senelių namų steigimas

@ 19:39 | | Komentarai [2]

Dažnai, tiek elektroninėje erdvėje, tiek telefonu sulaukiu daug klausimų, susijusių su privačių senelių namų steigimu. Atsakysiu į dažniausiai pasitaikančius klausimus.

1. Ar gali savivaldybė suteikti patalpas?
Privačius senelių namus galima kurti nuosavose ar išnuomotose patalpose. Savivaldybė gali išnuomoti arba parduoti jos poreikiams nereikalingas patalpas.
2. Kokie reikalavimai keliami senelių namams?
Stacionarios globos įstaigos (vienos iš jų yra senelių namai)turi atitikti 1999 m.Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintiems "Bendriesiems reikalavimams stacionarioms socialinės globos įstaigoms" bei Lietuvos higienos normai HN125:2011 "Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos:bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintai 2011 vasario 10 d. Ši norma nustato suaugusių asmenų stacionarių socialinės globos įstaigų pagrindinius įrengimo reikalavimus. Pvz.,vienas iš reikalavimų, kad gyvenamojoje patalpoje turi būti skirta ne mažiau kaip 5 kv.m. vienam asmeniui, ne daugiau kaip 4 asmenys gali gyventi vienoje patalpoje ir t.t.
Kiekviena privati socialinė globos įstaiga gali pradėti veikti tik gavus leidimą -higienos pasą. Nuo 2013 m visoms socialinėms įstaigoms, tarp jų ir privačioms, įvedamas įstaigų licencijavimas.
3. Ar galima gauti paramą iš valstybės privačių senelių namų kūrimui?
2010 m. Soc. apsaugos ir darbo ministerija paskelbė projektą "Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra",pagal kurį atliekamas stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas, bet galimi pareiškėjai tik valstybinės biudžetinės įstaigos, savivaldybės biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos bei labdaros ir paramos fondai. Minėtas projektas finansuojamas Europos sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšomis.
4. Kokio pagrindinio įstatymo privaloma laikytis privačiuose senelių namuose?
Pagrindinis įstatymas -socialinių paslaugų įstatymas, kurio privalo laikytis visos socialines paslaugas teikiančios įstaigos.

July 29, 2012

Sauliuko sveikatos ir integracijos klubo projektas

@ 17:13 | | Komentarai [2]

Praeitą penktadienį kartu su Kauno švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Onute Visockiene lankėmės Lazdijų rajone Akmenių kaime esančioje "Vilijos" sodyboje, kurioje Sauliuko sveikatos ir integracijos klubas(www.ssik.lt), vadovaujamas Dalios Šatinskienės, kartu su Kauno m. savivaldybe vykdo projektą "Neįgalių vaikų, sergančių ortopedinėmis ligomis, integracija į visuomenę". Sodyba įsikūrusi vaizdingoje vietovėje ant Akmenių ežero kranto. Šiuo metu sodyboje ilsisi 9 fizinę negalią turintys vaikai su savo tėveliais bei broliais ar seserimis. Neįgalūs vaikai, padedami trenerės Birutės Statkevičienės, mankštinami ežere, mokomi plaukti, o mažieji- nors nebijoti ežero vandens. Vaikai treniruojami 2 kartus dienoje. Be to vaikai mokomi piešti ir šaudyti iš lanko. Šeimoms teikiamos maitinimo bei kvalifikuotų psichologo ir kinezeterapeuto paslaugos. Stovykloje lankosi daug svečių. Neseniai apsilankė svečiai iš Norvegijos.

July 26, 2012

Planuotas gimdymas namuose

@ 18:16 | | Komentarai [2]

Neseniai per Lietuvos radiją nuskambėjo žinia, kad kai kurios Lietuvos nevyriausybinės organizacijos iškėlė klausimą, kodėl Lietuvoje nėra įteisintas planuotas gimdymas gimdyvės namuose. Pasak jų, remiantis Europos Sąjungos teise, Lietuvoje tai turėtų būti reglamentuota. Sveikatos apsaugos ministerija tokioms nuostatoms nepritaria, motyvuodama tuo, kad namuose negali būti užtikrinamas sterilumas, ir yra didesnė infekcijos grėsmė.
Remiantis LR Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. įsakymu patvirtinta tvarka, gimdymai Lietuvoje gali būti priimami tik stacionare. Akušeris -ginekologas tam tikras paslaugas gali atlikti ir pacienčių namuose, bet negali priimti gimdymų. Lietuvoje nedraudžiame gimdyti namuose, bet šiuo atveju negali būti suteikiamos kvalifikuotos akušerijos paslaugos.
Pasižvalgius po kitas Europo Sąjungos šalis, galima konstatuoti, kad Latvijoje tai yra reglamentuota ir dalinai ar visiškai yra apmokama iš ligonių kasų. Gimdymą namuose Latvijoje pasirenka apie 1 % gimdyvių. Estijoje dar ruošiamas projektas. Lenkijoje moterys pačios moka už gimdymą namuose ir šią paslauga naudojasi mažiau nei 1 % gimdyvių. Plačiau apie tai -www.gimimas.lt
Įdomu, ką apie tai galvoja Lietuvos moterys...

July 6, 2012

Gyventojų priėmimas

@ 16:51 | | Komentarai [1]

Gyventojus priminėsiu liepos 10 d(antradienį) nuo 15 iki 17 val Kauno m. savivaldybėje 108 kab. Kitas gyventojų priėmimas vyks rugsėjo mėn. Apie datą ir laiką informuosime.

June 12, 2012

Gyventojų priėmimas

@ 08:51 | | Komentarai [1]

Birželio 19 d (antradienį) nuo 15 iki 17 val priiminėsiu gyventojus Kauno m savivaldybėje 108 kabinete

May 13, 2012

Gyventojų priėmimas

@ 18:41 | | Komentarai [1]

Gyventojus priiminėsiu gegužės 15 d.(antradienį)108 kab. nuo 15 iki 17 val.

March 31, 2012

Dėl gyventojų priėmimo

@ 17:44 | | Komentarai [0]

Kitas gyventojų priėmimas - balandžio 17 d nuo 15 iki 17 val savivaldybėje 108 kab.

March 18, 2012

Informacija dėl gyventojų priėmimo

@ 16:25 | | Komentarai [2]

Rytoj, kovo 19 d , nuo 16 - 17 val Kauno m. savivaldybėje 108 kab. priiminėsiu gyventojus.

February 26, 2012

Knyga "Tu savo kūno valdovas"

@ 17:19 | | Komentarai [1]

Kalėdų senelis man padovanojo Michael F.Roizen ir Mehmet C.0z knygą "Tu savo kūno valdovas". Kaip visada, dėl laiko stokos tik neseniai gerokai įpusėjau šios knygos, skaitymą. Ji mane labai patraukė, kadangi lengvai skaitoma ir joje radau daug naudingų patarimų, kuriuos galiu pritaikyti savo asmeniniame gyvenime. Beje ant knygos viršelio parašyta - "Išsami žinovų knyga, kuri padės būti sveikam, jaunam ir džiaugtis gyvenimu".
Knygą sudaro tokie skyriai:
I - Tavo kūnas - tavo namai: ideali sveikata;
II - Tegyvuoja ritmas: tavo širdis ir arterijos;
III - Tavo protas: smegenys ir nervų sistema;
IV - Judėjimo kontrolė: tavo kaulai, sąnariai ir raumenys;
V - Ilgas ir sveikas gyvenimas: plaučiai;
VI - Viduriai: tavo virškinimo sistema;
VII - Tavo torsas: kepenys ir kasa;
VIII - Lytis žymi vietą: sekso organai;
IX - Sveikas protas: tavo jutimo organai;
X - Liguistas pojūtis: tavo imuninė sistema;
XI - Ši liauka yra tavo liauka: hormonai;
XII - Velnio ląstelės: vėžys;
XIII - Asmeninė dieta;
XIV - Individuali treniruotė;
XV - Dažniausiai užduodami klausimai (DUK).

Rekomenduoju ir Jums ją paskaityti!


February 16, 2012

Vasario 16-oji

@ 19:08 | | Komentarai [4]


Su vasario 16 -ąja!


1989 vasario 16

Diena atrištom akim
Diena iš kapo pakilus.
Viešpatie, leisk jai atkimt.
Tebūna jos žodžiai kilnūs.

Pašauk ją, pašauk atsitiest
ir laisvę išskleist - kaip esmę.
Štai mes - ir mūsų tik tiek,
kiek buvom ir kiek esame.

Kiek būsim šioje dienoje
sudygę augimui ir brandai,
ant žemės gyvi ir po ja,
paženklinti lietuvybės randais.

Prie savo kalbos prikalti,
prie istorijos prirakinti.
Sakau jums:mes nekalti.
Mes tik labai iškankinti.

Bet jau atrištom akim.
Bet vėliava jau pakilus.
Viešpatie, leisk mums atkimt.
Tebūna mūs polėkiai kilnūs.

Justinas MarcinkevičiusJanuary 29, 2012

Prasmingi savaitgalio renginiai

@ 18:59 | | Komentarai [1]

Šį savaitgalį dalyvavau dviejuose prasminguose renginuose.
Vakar Kauno įgulos Karininkų Ramovės salėje vyko Rimanto Vaičekonio
dainų kūrybos vakaras, kurį vedė jo žmona Margarita Vaičekonienė. Nors, kaip pats kompozitorius sakė, Kaune gyvenantis neseniai -apie šešerius metus, bet jau susilaukė nemažo būrio savo dainų gerbėjų. Jo sukurtas dainas dainavo įvairaus amžiaus atlikėjai - patys mažiausieji "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos pradinukai, Jono Žemaičio-Vytauto pagrindinės mokyklos paaugliai , Sargėnų bendruomenės liaudiškos muzikos kapela "Šilas" bei senjorų mišrus choras " Gimtinė". Labai maloniai nustebino šios gražios šeimos entuziazmas vadovauti šiems visiems kolektyvams ir paruošti virš 20 dainų. Todėl ir sveikintojų buvo iš visos Lietuvos. Dauguma dainų patriotinės, sukurtos, kaip pats kompozitorius teigė , pagal keleto poetų eiles - B. Brazdžionio, V. Cinausko, A. R. Gudavičiūtės ir kt.
Šiandien dalyvavau Šv. Mišiose Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje, kurias laikė sausio 8 d pašventintas kunigas Audrius Martusevičius. Kunigas Audrius 2005 m baigė Kauno Aleksandro Stulginskio katalikišką mokyklą, ir aš labai didžiuojuosi, kad man tada buvo suteikta garbė šiam jaunuoliui įteikti brandos atestatą. Šiandien sveikindama kunigą Audrių šios svarbios jo gyvenime datos proga palinkėjau jam būti laimingam su Viešpačiu. Šių žodžių esmę labai gražiai apibūdino Palaiminta Motina Teresė:

Būti laimingam su juo reiškia:
Mylėti kaip jis myli.
Padėti kaip jis padeda.
Duoti kaip jis duoda
Tarnauti kaip jis tarnauja.

Po Šv. Mišių kunigas Audrius palaimino kiekvieną Šv. Mišių dalyvį ir toliau pratesėme bendravimą parapijos salėje.

January 22, 2012

Palaimintasis Jurgis Matulaitis

@ 17:57 | | Komentarai [1]

2012-uosius metus Lietuvos vyskupai paskelbė Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais. 2012 metais sukanka 85 metai nuo arkivyskupo mirties ir 25 metai nuo jo paskelbimo Palaimintuoju. Ganytojai ragina per šiuos metus giliau pažinti Palaimintojo Jurgio Matulaičio asmenybę ir jo nuveiktus darbus bei vienytis bendrai maldai, prašant Dievo malonės Palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui suteikti Šventojo garbę.
Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis savo veikloje ir kasdieniniame gyvenime vadovavosi šūkiu "Blogį nugalėti gerumu". Melsdamiesi už arkivyskupą, šį šūkį mes taip pat turėtume stengtis įgyvendinti savo kasdieninėje veikloje.

January 13, 2012

Sausio 13 -oji

@ 19:00 | | Komentarai [0]

Šiandien paminėjome 21-ąsias Sausio 13-osios metines.Sausis...

Tą šaltą sausį,
Kada jungės
Rankos, mintys,
Viltys-
Tada tikėjome
Savim, kitais
Ir Lietuva
Ir drįsome
Prabilti:

-Mes buvome,
Mes esame,
Mes būsime!
Šitam krašte mažam,
Prie Baltijos.
Ir ateities kartoms
Tikėjimo ugnies,
Ir žmonėmis,
Ir Lietuva
Mes neužpūsime!
Vėl sausis...
Vėlei naktys šaltos...
Tik ne laužai
Sušildys mus,
O atmintis
Ir šviečianti viltis,
Kad ją ir Lietuvą
Išsaugos dar
Ir būsimosios kartos.

Ina Vyšniauskė

December 26, 2011

Šv. Kalėdos

@ 17:42 | | Komentarai [1]

Nutūpęs ant Šventų Kalėdų medžio
Sniego angelas pravirkdė savo fleitą.
Vakare prie laužo naujamečio
Jis dainavo apie laimės žvaigždę.
Apie tą, kurią širdy nešiojam,
Tik jos ieškome kažkur toli.
Skrido angelo daina, puošta svajonėm,
Kiekvienam linkėdama rast laimę šiam
Kely...
/I. Bumblauskienė/

Su Šv. Kalėdomis!

December 4, 2011

Ir vėl adventas...

@ 18:04 | | Komentarai [1]

Ir vėl adventas...

Adventas-laukimas
dangaus dovanos.
Kiekvienas paklauskim:
Ar vertas aš jos?

Papuoškime širdis
Džiaugsmu,ramybe
Pabūkim atlaidūs
Šviesos laukime.

Džiaugiuosi, kad daugelis Kauno bendruomenių renginiais pažymi šį svarbų metų tarpsnį.Jau tapo tradicija prieš pat adventą Petrašiūnų bendruomenėje organizuoti padėkos šventę Petrašiūnų bendruomenės geradariams,rėmėjams ir rajono gyventojams.Vakar adventinę vakaronę organizavo Veršvų bendruomenės dainos klubas Vilijampolės seniūnijoje. Ateinantį šeštadienį "Dainavos" bendruomenė su asocijacija "Branduma" organizuoja adventinę susikaupimo šventę Urbšio katalikiškoje mokykloje. O bendruomenės centro "Draugystė" nariai tradiciškai lanko senelių namus ir "Nežiniuko" darželio auklėtinius bei onkologinėmis ligomis sergančius mažuosius pacientus.

November 14, 2011

Informacija

@ 05:32 | | Komentarai [1]

Praeitą ketvirtadienį vykusiame Kauno m. savivaldybės Tarybos Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komiteto posėdyje buvau išrinkta šio komiteto pirmininke.Pavaduotoju išrinktas Kazimieras Nausėda.

November 2, 2011

Mirusiųjų atminimas

@ 00:54 | | Komentarai [4]

Šiandien minime Visų Šventųjų dieną. Su įdomumu klausiau per Lietuvos radiją laidą "Ant svarstyklių", kurioje G.Aleknonis kalbino kunigą Peškaitį.Kunigas gvildeno " teisybės" ir "teisingumo" sąvokas bei aiškino šios dienos prasmę. Labai įtaigiai nuskambėjo kunigo išsakyta mintis, kad kur kas didesnis skaičius yra nepaskelbtųjų ir neišaiškintųjų Šventųjų, už kuriuos mes taip pat turime melstis.
Rytoj Vėlinės -Mirusiųjų diena.Šiemet mes turime turime galimybę visas keturias dienas apsilankyti kapinėse, deginti žvakeles, prisiminti mirusius artimuosius ir melstis už juos.

Susimąstymui siūlau perskaityti Šv. J.Bosko mintis:

Du sykius mums uždegama žvakė: per krikštą ir mirties valandą. Pirmą sykį - tam, kad išvystume Dievo įstatymą, kurio turime laikytis, o antrą kartą - kad pamatytume, ar jo laikėmės. Kiek dalykų išryškės toje šviesoje! Tuomet suvoksi, ar mylėjai savo Dievą, ar jo nepaisei.

October 24, 2011

Kaune atstatydintas meras R. Mikaitis

@ 03:03 | | Komentarai [1]

Praeitą ketvirtadienį vykusiame Kauno m. savivaldybės posėdyje buvo atstatydintas Kauno meras R. Mikaitis.Suburta nauja koalicija, kurią sudaro TS-LKD, socialdemokratai, partija "Tvarka ir teisingumas" ir liberalcentristai. Laikinai miestui vadovaus Mero pavaduotojas K. Krikščiūnas. Ateinantį ketvirtadienį bus renkamas Meras ir Mero pavaduotojai.
Per praeitą posėdį labai nenoriai iš pirmininkaujančio kedės pasitraukė Mero pavaduotojas P. Mačiulis.Tai pavyko padaryti tik įsikišus Vyriausybės atstovei Kauno apskrityje.Salėje aidėjo šauksmai -"ar nereikės kreiptis į teisėsaugą." Po vyriausybės atstovės išaiškinimo Mero pavaduotojas galų gale teikė balsavimą dėl K. Krikščiūno paskyrimo laikinai eiti Mero pareigas,kol bus išrinktas naujas Meras.

October 16, 2011

Sveikinu senjorus!

@ 02:30 | | Komentarai [1]

Spalio 1d minime tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Kauno m. savivaldybės Tarybos sprendimu visas spalio mėnuo paskelbtas Pagyvenusių žmonių mėnesiu. Visą šį mėnesį vyksta daug renginių senjorams kiekvienoje Kauno seniūnijoje. Šiandien dalyvavau gražiame Sargėnų bendruomenės renginyje Šv. Kazimiero Sargėnų vid. mokykloje. Kitą šeštadienį vyks Veršvų bendruomenės renginys.
Visada džiugu, kad pagyvenę žmonės neužsisklendžia namuose, nepasilieka vieni su savo negaliomis ir rūpesčiais, o bendrauja, šoka ir dainuoja. Smagu matyti mūsų senjorus pasitempusius ir grakščiai šokančius ant parketo valsą. Ir kojos dar grakščiau ir energingiau slysta parketu, kai griežia senjorų kapela , kuriai pritaria šaunios senjorų dainininkės. Ir niekas nebeskuba į namus, nes namuose jau nelaukia dideli nebaigti darbai ar begalės kitų rūpesčių. Jau atėjo gražus gyvenimo ruduo, kai galima pasidžiaugti subrandintais gyvenimo vaisiais ir daugiau dėmesio skirti sau.

October 9, 2011

TS-LKD Kauno Sueigos taryba

@ 19:15 | | Komentarai [1]

TS-LKD Kauno Sueigos taryba aktyvina savo veiklą.Praeitame posėdyje buvo pateiktas Sueigos tarybos struktūros projektas, kuriam posėdžio metu buvo pritarta.Kitame Sueigos tarybos posėdyje bus patvirtinta etikos komisija, kurios narius siūlys TS-LKD skyriai.Bus sudaryti tokie sueigos komitetai:
1.Miesto ūkio;
2.Kultūros ir jaunimo;
3.Strategijos ir politikos;
4.Švietimo;
5.Socialinių reikalų ir sveikatos.

Miesto ūkio komiteto pirmininku išrinktas G.Žukauskas, o socialinių ir sveikatos -L.Kudarienė.Kiti komitetai greitu laiku surengs pirmus susirinkimus ir išsirinks pirmininkus.
Sueigos komitetuose suformuota nuomonė svarbiais klausimais, pateks į Sueigos tarybos posėdį.Sueigos tarybai pritarus,pateiktai komitetų nuomonei, pastaroji tampa rekomendacija TS-LKD frakcijai miesto taryboje.Sueigos narių nuomonės išklausymas ir galimybė įtakoti TS-LKD frakcijos miesto taryboje bei poziciją,skatins komitetų darbą bei narių įsitraukimą į aktyvią veiklą.

September 30, 2011

Kauno valdančiųjų interesai

@ 20:07 | | Komentarai [1]

Ilgai nerašiau.Stebėjau dabartinės Kauno valdančiosios daugumos žingsnius.Kadangi daugiausia esu įsigilinusi į socialinę sferą, taigi pakomentuosiu vieną vakar vykusiame tarybos posėdyje pateiktą tarybos sprendimą.
2009 m. tarybos sprendimu Kauno m. savivaldybės taryba perdavė UAB Informacijos saugumo agentūrai, turinčiai neįgaliųjų socialinės įmonės statusą 5 metams , bet ne ilgiau kaip iki socialinės įmonės statuso panaikinimo ar patalpų privatizavimo, laikinai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį 443 kv.m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas Laisvės al. 15 A.neįgaliųjų socialinės įmonės įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas įgyvendina savivaldybės taryba, o 13 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.
Vakar tarybai buvo pateiktas sprendimo projektas - leisti uždarajai akcinei bendrovei Informacijos saugumo agentūrai,turinčiai neįgaliųjų socialinės statusą, atlikti patalpų paprastąjį remontą, pritaikant šias patalpas neįgaliųjų socialinės įmonės įstatuose numatytai veiklai vykdyti.Kadangi patalpos labai apleistos, jų remontui numatoma skirti 500 000 Lt, iš jų 364810Lt numatyta gauti iš struktūrinių fondų ir 135 190Lt agentūra skirs iš 2010 m. gauto pelno.Pateiktame remonto darbų aiškinamajame aprašyti numatomi atlikti darbai.
Deja,valdančiajai daugumai nepatiko toks sprendimas, kuriam pritarus, būtų suremontuotos patalpos ir vėliau sukuriamos darbo vietos ir įdarbinami neįgalūs žmonės. Aiškiai iškilo asmeniniai interesai ir noras užvaldyti minėtas patalpas.Todėl sprendimui buvo nepritarta ir šmėstelėjo pasiūlymas patalpas perduoti privatizavimui.Po mūsiškių bandymo apeliuoti į jų sąžinę dėl neįgaliųjų žmonių ir prašymo šį klausimą perbalsuoti, padėtis nepasikeitė ir balsavimo rezultatai nepasikeitė. Tai vienas iš pavyzdžių, kai dabartinei daugumai visai nerūpi neįgalių žmonių socialiniai klausimai ,o tik savo asmeniniai.

July 3, 2011

Kaimo privalumas

@ 17:52 | | Komentarai [1]

Prieš kelias dienas gavau iš savo kolegės E paštu gražius miško vaizdus su aprašymais apie skleidžiamą medžių energiją. Medžiai valo orą ir ypaž yra jonizuotas pušyno oras.Tai visiems žinomos tiesos,bet kartais visiems naudinga tai prisiminti ir dar maloniau, kai gali patvirtinti tokius teiginius praktikoje.Tai aš dar kartą įsitikinau, kai savaitgaly būdama savo kaime (namas yra pušyne) miegojau prie atviro balkono. Aišku tokio miego niekaip negaliu palyginti su miegu savo daugiabutyje judrioje Taikos - Savanorių sankryžoje.Kai nuvažiuoju į kaimą, rodos ir kvėpuoti lengviau ir norisi tą orą tarsi gabalais gaudyti....