Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

April 24, 2005

Gyvybės diena

@ 20:32 |

Minėdami Gyvybės dieną Lietuvos vyskupai paskelbė laišką, kreipdamiesi į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones.

„Šiemetę Gyvybės dieną minime tebesant labai gyvai patirčiai, kurią įgijome regėdami prasmingas ir orias, begalinio pasitikėjomo Viešpačiu nušviestas paskutinias popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimo savaites. Visa ilgamete tarnyste Dievo tautai, enciklika Evangelium Vitae apie žmogaus gyvybės vertę ir neliečiamumą, o ypač - aukos dvasia artėjant mirties valandai jis paliko mums įkvepiančias gaires. Gaires, kaip puoselėti autentišką žmogiškumą, kaip nugyventi gyvenimą su Dievu ir dėl Dievo, kaip pasitikti negalią, ligą, kančią su tikru ramumu ir atsidavimu Aukščiausiojo malonei“

- taip pradedamas laiškas.

Laiške atkreipiamas dėmesis, kad „ši orios senatvės pamoka“ kertasi su Europos valdininkų siekiais dėl eutanazijos legalizavimo visoje Europoje. Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje teigia, kad gydytojai ar įstatymų leidėjai, kurie patys nori spręsti gyvenimo ar mirties klausimus „pasiekia despotizmo ir neteisybės viršūnę“.

Vyskupų laiške mane tiesiogiai palietė mintys apie vaikus, kurie atiduoda savo tėvus į senelių namus. Dirbdama senelių namuose, aš dažnai stebiu, kai artimieji lanko savo senolius tik jų pensijų gavimo dieną, tikėdamiesi piniginės pagalbos, ir kaip tie seni žmonės laukia savo artimųjų.

Labai svarbus vyskupų laiške išreikštas padrąsinimas ir paraginimas - „Svarbu, kad ten, kur parapijose įsteigti globos namai, jie taptų bendruomenės ląstele, visuotino rūpesčio telkimosi vieta, o ne visų atskirta nereikalingųjų buveine Ligonių malda ir kančia gali atnaujinti Lietuvą ir pasaulį“.

Įsiklausydami į laiško žodžius, mes turime šviesti žmones, kad jie pakeistų savo mąstymą ir požiūrį į senus žmones. Ir kokios yra didelės ligonių maldos ir kančios galios!

Mano nuomone, mes galime didžiuotis tomis šeimomis, kur namuose po vienu stogu atsiranda vietos 3 kartoms - seniems tėvams, vaikams ir vaikaičiams. Kitose Europos šalyse tai yra retenybė.

Šiame laiške ypač pabrėžiamas senelių ir vaikaičių ryšys, „iš kurio semiamasi svarbiausios patirties apie gyvenimą ir mirtį, tauriausio nuoširdumo ir kantrybės“. Primenama, kad „lai tėvai atmena, jog vaikai pastabia akimi dėmisi, kaip jų šeimoje elgiamasi su senoliais, ir ateityje pritaikys šias meilės arba abejingumo pamokas“.

Laiškas baigiamas paraginimu melstis, kad „Šventoji Dvasia mus mokytų teisingo gailestingumo ir leistų suvokti senatvės bei negalios prasmę, paliudytą Jono Pauliaus II gyvenimu“.

Besidomintys gali perskaityti visą laišką adresu http://lvk.lcn.lt/naujienos/,62

Komentarai

Vardas: