Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

June 12, 2005

LKD konferencija

@ 17:25 |

Vakar Vilniuje „Karolinos“ viešbučio salėje įvyko Lietuvos Krikščionių Demokratų ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Po labai gilios ir prasmingos pirmininko V.Stundžio kalbos konferencijos dalyvius sveikino kitų partijų – liberalcentristų, konservatorių, socdemų, centro, tautininkų bei konservatorių socialinės sąjungos – atstovai.

Konferencijos metu priimtos statuto pataisos, patvirtinta partijos strategija 2005-2010 metams, LKD nario etikos kodeksas, LKD konferencijos bei tarybos reglamentai. Partijos pirmininku išrinktas Valentinas Stundys, pavaduotojais - Kazimieras Kuzminskas ir Algirdas Šakalys. Valdybos pirmininko pareigos patikėtos Ignui Vėgėlei. Pagal partijos statuto pataisą iš LKD narių 2 metams renkamas valdybos pirmininkas ir 12 valdybos narių. Valdyba sudaroma šešėlinės valdžios principu.

Naudodamasi proga, noriu padėkoti visiems tarybos nariams išrinkusiems mane į valdybą užimti šeimos ir socialinių klausimų kuratoriaus pareigas.

Komentarai

Napalys

@ 2005-06-15 14:09:51

Ir aš prisidedu prie sveikinimų. Malonu, kad Jūs kaip ir ansčiau aktyvi politikoje, užimate ryškią pilietinę oziciją.
Sėkmės Jums visuose Jūsų darbuose!

Vardas: