Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

July 1, 2005

Bendruomenės centrų veikla

@ 21:09 |

Kauno bendruomenės centrų rėmimo fondo taryba (aš esu šios tarybos narė) įvertino pateiktus projektus. Bendruomenės centrai galėjo pateikti projektus pagal 3 paprogrames: 1) Bendruomenės centrų iniciatyvos ir veikla, 2) Bendruomenės centrų veiklos kokybės tobulinimas, 3) Bendruomenių centrų bendradarbiavimo ir atstovavimo koordinavimas. Iš viso buvo pateikti 28 projektai, o bendra finansavimo suma siekė 64000 Lt. Fondo taryba nutarė finansuoti 19 projektų.

Organizuojant bendruomenės centrų projektų finansavimą skatinamas žmonių bendruomeniškumas, pilietiškumas ir noras dalyvauti savo bendruomenės veikloje. To pasėkoje kuriasi naujos bendruomenės. Ateityje reikėtų didinti lėšų skyrimą bendruomenių veiklai.

Mano pastebėti trūkumai šiame darbe: 1) per vėlai buvo paskelbtas konkursas ir įvertinti projektai, nes patvirtinus Kauno m. savivaldybės taryboje rezultatus ir pasirašius sutartis su projektų rengėjais liks nedaug laiko pačiai veiklai; 2) per mažai ekspertų nagrinėjo kiekvieną projektą, todėl galima įžiūrėti objektyvumo stoką. Kitais metais reikėtų tobulinti centrų rėmimo fondo tarybos darbą.

Komentarai

Vardas: