Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

October 26, 2005

Susitikimai

@ 19:40 |

Šiandien dalyvavau dviejuose susitikimuose. Buvau kviesta į Panemunės senelių namus pakalbėti apie Kauno miesto socialines problemas ir socialinių reikalų komiteto funkcijas bei vakarop dalyvavau Prezidentūroje organizuotame susitikime su bernardinai.lt vyriausiuoju redaktoriumi Andriumi Navicku bei prof. Leonidu Donskiu.

Pirmame susitikime jaučiau džiaugsmą ir palaimą, kad aš esu reikalinga šiems žmonėms, kad aš žinau jų problemas ir galiu padėti jiems jas spręsti. Džiaugiuosi, kad socialinių reikalų komiteto iniciatyva taryboje buvo patvirtintos naujos maitinimo normos ir padidintos lėšos skirtos gyventojų maitinimui. Džiaugiuosi, kad buvo užmegzti ryšiai su Lipės apskrities senelių namais ir neseniai dvi socialinės darbuotojos iš Panemunės senelių namų ir Kartų namų apsilankė Lipėje. Turiu viltį, kad šiais metais gal spėsime taryboje patvirtinti normatyvus vaistams bei higienos priemonėms, todėl naujajame 2006 metų biudžete galėsime numatyti tam lėšas. Kalbėdama su gyventojais jaučiau nuoširdų jų palaikymą.

Įdomu buvo dalyvauti susitikime su dienraščio bernardinai.lt redakcija. Susitikimo metu buvo pristatyta pirmoji „Bernardinai.lt“ išleista knyga - „Aštuntoji diena“. Susitikimo metu padėkojau redaktoriui už krikščioniškų vertybių puoselėjimą bei krikdemų rašinių spausdinimą dienraštyje, o taip pat už neseniai parašytą atvirą laišką krikdemams bei palinkėjau tolesnio gražaus bendradarbiavimo. Salėje plojimais buvo pritarta mano išsakytoms mintims.

Komentarai

Vardas: