Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

November 28, 2005

Nauja kalėdinė "dovanėlė"

@ 20:04 |

Kauno m. savivaldybės administracija ateinančiame Tarybos posėdyje ruošia naują kalėdinę „dovanėlę“. Posėdžio darbotvarkėje įtrauktas klausimas dėl savivaldybės darbuotojų skaičiaus padidinimo 2006 metams. Beveik lygiai prieš metus, 2004 m. gruodžio 23 d., buvo patvirtintas didžiausias leistinas darbuotojų skaičius – 883, kuris 2005 m. kovo 24 dieną buvo pakeistas ir dar padidintas 4 pareigybėmis. Dabar nuo 2006 metų dar norima padidinti 40 pareigybių.

Mano nuomone, naujas pareigybes savivaldybės administracijoje galima steigti tik valstybinėms funkcijoms vykdyti, kurioms papildomai skiriamos lėšos iš valstybės biudžeto ir nereikia naudoti savivaldybės lėšų. Šiuo atveju, galėtume kalbėti apie naujų pareigybių steigimą vaikų teisių apsaugos tarnyboje, nuosavybės teisių atkūrimo skyriuje bei civilinės metrikacijos skyriuje, ir tai darbuotojų skaičius padidėtų 9 pareigybėmis. Deja, prisidengiant valstybės deleguotų funkcijų padidėjimu, norima paskutiniais šios tarybos kadencijos metais ženkliai padidinti pareigybių skaičių Kauno m. savivaldybėje. Ar tai įvyks ateinantį ketvirtadienį, priklausys nuo tarybos narių valios...

Komentarai

Vardas: