Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

December 4, 2005

Informacija iš praėjusio ketvirtadienio tarybos posėdžio

@ 17:34 |

Didžiausios diskusijos užvirė, tvirtinant darbotvarkę. Pirma - dėl klausimo apie savivaldybės administracijos darbuotojų didinimą išbraukimo iš darbotvarkės ir dėl papildomo klausimo „Dėl savivaldybės kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių valdybų narių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įtraukimo. Džiaugiuosi, kad po ilgų diskusijų ir tarybos daugumai užteko sveiko proto balsuoti teigiamai dėl pirmo klausimo išbraukimo iš darbotvarkės. Taigi, šį kartą apseita be Kalėdinės „dovanėlės“.

Antikorupcinės komisijos siūlymu iki gruodžio 1 dienos turėjo būti patvirtinta ne tik valdybų sudarymo tvarka, bet ir pakeistos sudėtys. Iš pradžių šis klausimas buvo įtrauktas į darbotvarkę, bet vėliau mero pasiūlymu išbrauktas ir po ilgų diskusijų papildomai neįtrauktas.

Ką dar „gero“ nutarėme? Sutikome steigti dar vienus lošimo namus (Kazino). Tai jau šešti lošimo namai Kaune. Kadangi nėra paruošta strategija Kauno mieste šiuo klausimu, tai šis procesas gali tęstis iki begalybės. Niekas negalvoja apie neigiamas socialines pasekmes. Mūsų frakcija buvo „prieš“ šį klausimą.

Daug klausimų buvo pateikta dėl informacijos apie susidariusią padėtį dėl Lietuvos čiuožimo federacijos įsiskolinimo SĮ „Ledo arenai“. Į klausimus atsakinėjo vicemaras E.Tamašauskas, o juos uždavinėjo dabar jau kitos frakcijos nariai liberalcentristai (dabar vicemeras priklauso atskilusiai liberalų frakcijai). Kiti tarybos nariai ramiai stebėjo šių dviejų frakcijų disputą.

Po ilgo atidėjimo galų gale buvo priimta gyvūnų laikymo Kauno mieste tvarka ir nustatyta rinkliava už gyvūnų registravimą ir jų laikymą daugiabučiuose namuose. Už šuns laikymą bus imamas 5 Lt, už katės laikymą - 2 Lt mėnesinis mokestis (Vilniuje atitinkamai 10 ir 3, Klaipėdoje - 5 ir 3 litų mėnesiniai mokesčiai).

Pabaigai - geresnė žinia. Pritarta projekto „Troleibusų linijos nuo Varnių tilto į Šilainių gyvenamąjį mikrorajoną nutiesimas“ paraiškos teikimui Europos sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti. Gavus ES fondų finansinę paramą projektui įgyvendinti, skirti 3 000 000 Lt bendrajam finansavimui. Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2006-2007 metai.

Komentarai

Marytė

@ 2005-12-07 10:08:01

Loreta,Tu šaunuolė,skaitant internetinį puslapį jaučiuosi kaip bendrautume betarpiškai spresdami įvairiausias iškylančias problemas.Ačiū,Taryboje darbas pakankamai sunkus - to neįvertins tas kas ten nebuvęs,dauguma netgi pasiūlys išeiti,juk tai neprievarta....o taip norisi palikti kažką geresnio,kažką įsimintino,viskas taip laikina..Viliuosi,kad optimizmas nugalės,o mes juk optimistės.Sėkmės.

besar

@ 2005-12-18 12:31:12

Na vien optimizmu kalnų nenuversti. Gaila, kad Kaunui su merais nesiseka (asmeninis pastebėjimas). Ne itin senai teko girdėti mero replikas, jog neva Kaunas yra saugus miestas.. (meras optimistas :]) tik gaila, jog meras nemato, kad jau ~21 valandą sunkų mieste ir žmonių pamatyti - visi iš baimės sulenda į savo šiltus namus. Statistika galima laviruoti įvairiai.. gi Lietuvoje ir nedarbas tik 3,9%..

Vardas: