Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

December 7, 2005

Tikrasis solidarumas

@ 20:08 |

Praeitą šeštadienį Lietuvos Carito direktorius kun. R.Grigas per radiją pasakodamas apie Carito vykdomą kasmetinę akciją „Gerumas mus vienija“ išsakė mintį, kad mes turėtume rodyti dėmesį šalia esančiam broliui neįgaliajam ir tuo pačiu su juo solidarizuotis. Labai man į širdį įstrigo gerbiamo kunigo pacituota Motinos Teresės mintis: „Ar pažįsti savo vargšus?“. Taip, mes turėtume pažinti kaiminystėje gyvenančius vargstančius žmones ir stengtis jiems padėti. Deja...

Praeitą šeštadienį dalyvavau Kauno m. neįgaliųjų draugijos organizuotame tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjime, o vakar buvau panašiame renginyje Kauno sporto halėje. Labai džiugu, kad mes atkreipiame dėmesį į neįgaliuosius ir kartu padedame jiems sukurti šventę, bet labai norėčiau, kad tai būtų nevienadienės akcijos, ir mes nuoširdžiai norėtume padėti šiems žmonėms integruotis į visuomenę, kad jie galėtų pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais.

Linkėdama kiekvienam šventės dalyviui atrasti savąją laimės paukštę, į šventės dalyvius kreipiausi S.Nėries žodžiais:

Mūsų dienos - kaip šventė,
Kaip žydėjimas vyšnios.
Tai skubėkim gyventi,
Nes prabėgs - nebegrįš jos!

Tai skubėkime džiaugtis!-
Vai prabėgs - nebegrįš jos!
Mūsų dienos - kaip paukščiai,
Kaip žydėjimas vyšnios.

Komentarai

Vardas: