Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

January 8, 2006

"Dėl koncesijos tvarkyti ir prižiūrėti Kauno m. savivaldybės švietimo įstaigų ūkį"

@ 18:04 |

Praeitą savaitę susirinkę Kauno miesto savivaldybės tarybos frakcijų seniūnai nutarė, kad 2005 metų gruodžio mėnesio 22 dienos tarybos posėdis laikomas baigtu ir priimtas sprendimas, pripažįstantis, kad „suteikti koncesiją tvarkyti ir prižiūrėti Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų ūkį yra netikslinga“ yra galiojantis. Sveikintina, kad seniūnų posėdyje dalyvaujantys liberalų - centro partijos atstovai rodė iniciatyvą, kad toks pareiškimas spaudai būtų pateiktas. Nors prisiminus, praeitų metų gruodžio 22 dienos posėdį, balsuojant dėl šio klausimo meras susilaikė, o kiti liberalcentristai visai nesiregistravo ir tuo pačiu atsisakė balsuoti, nors visi sėdėjo salėje. Dabar dar neaišku, kokius žingsnius ateityje darys administracijos direktorius, ar bus sugrįžta prie šio klausimo sausio 26 tarybos posėdyje, kiek savivaldybei gali reikėti sumokėti lėšų, nutraukus konkursą.

Aš, kaip ir kiti krikščionių demokratų frakcijos nariai nepritariau koncesijos tvarkyti ir prižiūrėti Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų ūkį suteikimui. Pritariu nuomonei, kad tokie neatsakingi sprendimai, priimant didelius įsipareigojimus 25-eriems metams, neišanalizavus padėties kiekvienoje švietimo įstaigoje, taptų didžiule našta miesto biudžetui ir neduotų norimų rezultatų.

Komentarai

Vardas: