Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

January 14, 2006

Sausio 13 - ąją prisiminus

@ 19:35 |

Prieš keletą dienų atšventėme 15-metį nuo tų baisių sausio 13-osios įvykių. Labai vaizdžiai ir įtaigiai tos dienos aprašomos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko V.Stundžio straipsnyje „Dienos sutvirtinusios mūsų pilietiškumą“ (www.krikdemai.lt).

Autorius tas dienas garbingai vadina „XX amžiaus mūsų Žalgirio mūšiu“ ir įvardina „stebuklingiausiąjį tų dienų patyrimą - savaiminį pilietiškumą“. Dažnai dabar mes pastebime, kad stokojame pilietiškumo, kad negalime sukurti pilietinės visuomenės, o tada, kai iškilo mūsų laisvei pavojus, mes sugebėjome be jokių „mokymų ar pratybų“ visi susitelkti vienam tikslui - ginti laisvę. Tomis dienomis mus įkvėpė ir „mūsų protėvių, senelių, tėvų, su ginklu gynusių savo žemę nuo visokiausių pavergėjų“ darbai.

Autorius prisimena, kad tomis dienomis buvo dalinamasi viskuo: „karštos arbatos puodeliu, sumuštinio kąsniu, vieta prie laužo“. Nors būta „baimės, nežinios ir nevilties“, bet „bendrystės dvasia, prasiveržusi daina, giesme ar malda, buvo stipresnė“. Straipsnyje autorius pažymi, kad tomis dienomis tauta pasirinko „aiškią V. Landsbergio poziciją: jo įžvalgumas, atsargumas ir drąsa suvaldė beplintantį chaosą, į jo kvietimus atsiliepė žmonės, būriais rinkęsi prie svarbiausių valstybės institucijų“. Baigdamas straipsnį gerb. V.Stundys kreipiasi į mus visus ateityje „būti ištikimiems laisvės ir nepriklausomybės keliui“, „neišduoti sausio 13-osios apgintų vertybių ir idealų“.

Komentarai

Vardas: