Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

May 7, 2006

Motinos diena

@ 15:47 |

Sveikinu visas mamas su Motinos diena!

Motinos žvilgsnis

Niekas taip nesaugos,
Tik motinos švelni ranka.
Niekas labiau nelauks,
Kaip meilės sklidina širdis
Ir miglose sustingęs žvilgsnis.
Niekas o niekas taip negedės
Numirusio mažo ar jauno,
Tik kraujuojanti jos siela.

Paukščio giesmė skaidrės
Liūdnų akių švytesy
Ir murmėjimas tariant maldą
Ar pirštu vedžiojant knygą
Dūzgiant amžių rateliui,
Atminty įsirėš į kaulų smegenis.

Laimins kryžiumi
Skirtus likimo kelius
Ir stumtels gyveniman... Eikit.
Išeikit.

Pasikliauk jos globa
Ir jos žvilgsnyje jauskis saugus
Kaip amžinas mylimas
Vaikas...

Pranciška Regina Liubertaitė

Komentarai

Eilėraščio autorė

@ 2006-11-09 19:43:37

Buvau maloniai nustebusi.

Loreta Kudarienė

@ 2006-11-09 19:52:38

Nuoširdžiai Jums linkiu kūrybinės sėkmės

Komentaras

@ 2007-02-26 13:10:43

Gryna grafomanija. Bjauru skaityti!

Vardas: