Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

May 14, 2006

Skaudi žinia

@ 20:04 |

Penktadienio rytą Lietuvos krikščionių demokratų Kauno skyrių pasiekė skaudi žinia, kad mirė partijos Kauno skyriaus valdybos narys Albertas Poviliūnas.

Šis žmogus mus paliko pačiame jėgų žydėjime, kai jo išmintis ir gyvenimiška bei politinė patirtis buvo labai reikalinga šeimos nariams ir partijos bendraminčiams. Jis buvo vienas iš pirmųjų atkurtosios Lietuvos krikščionių demokratų partijos Kauno skyriaus narių. 2004 metais Albertas Poviliūnas bolotiravosi į seimą Kauno Pramonės apygardoje. Ilgus metus jis dirbo Karmėlavos aerouoste inžinieriumi. Albertas turėjo labai gerą balsą ir buvo aktyvus kelių bažnytinių chorų narys.

Tebūna Tau, Albertai, lengva Lietuvos žemelė!

Komentarai

Vardas: