Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

March 28, 2004

Paskaitykit

@ 13:54 |

Anoniminis tekstas 1692m surastas Šv. Povilo bažnyčioje Baltimorėje.

„Ženk ramiai tarp triukšmo ir skubėjimo - atmink, kokią palaimą gali rasti tyloje. Neatsisakydamas savęs visada, kai tik įmanoma, gerai elkis su kitais žmonėmis. Savo tiesą dėstyk aiškiai ir ramiai. Išklausyk kitų, jei net kvailys ir netikėlis turi savo istoriją. Jeigu bandysi lygintis su kitais, gali pasijusti tuščias, apkars ir gyvenimas, kadangi visada surasi geresnių bei blogesnių už save. Tegul Tavo pasiekimai ir planai bus Tavo džiaugsmo šaltinis. Savo darbą, kad ir koks jis būtų kuklus, atlik iš širdies: jis yra tikra vertybė kintančio likimo vingiuose. Būk atsargus savo sumanymuose, nes pasaulis pilnas apgavystės, bet suvok tikrų dorybių prasmę. Daugybė žmonių siekia dorų idealų, ir visur gyvenime rasi daug heroizmo. Būk savimi, nesistenk nugalėti jausmų, nebūk ciniškas meilėje, kadangi pasaulyje, kupiname nejautrumo ir nusivylimo, ji yra amžina kaip žolė.

Ramiai be nusivylimo priimk metų naštą, be širdgėlos ir nusivylimo atsisveikink su jaunyste. Uždek sielos tvirtybe, kuri skaudžioje nelaimėje galėtų apginti ir taptų Tavo skydu. Nesikankink dėl vaizduoties tvarinių. Didelė baimė ir nerimas dažniausia kyla iš nuovargio bei vienatvės. Laikykis disciplinos ir būk sau švelnus. Esi visatos vaikas, kaip žvaigždės ir medžiai. Turi teisę būti čia. Ar Tau aišku ar ne, nebijok, jog Visata yra tokia , kokia ir turi būti. Savo troškimuose ir darbuose būk taikoje su Dievu. Ir triukšme ir gyvenimo sūkury išlaikyk pusiausvyrą. Būdamas apgaulingas, nuobodus su savo neišsipildžiusiomis svajonėmis, žinok pasaulis puikus. Būk atidus, stenkis būti laimingu.“

Komentarai

Indraja

@ 2004-03-28 19:40:27

tikrai labai grazus ir teisingi zodziai :)

Vardas: