Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

October 8, 2006

Tikrasis Lietuvos draugas

@ 20:00 |

Spalio 6 dieną rotušėje įvyko p. Brynjulv Hernes (Norvegija) apdovanojimo 2-jo laipsnio Santakos garbės ženklu ceremonija.

Poną Brynjulv Hernes nuo 1992 metų sieja glaudūs ryšiai su Lietuva, ypatingai su Kauno miesto mokyklomis, darželiais, Kauno valstybine filharmonija. Kiekvienais metais jis atvyksta į Kauną su gausia labdara - kompiuteriais, įvairia įranga, autobusais, kuriuos dovanoja miesto mokykloms ir darželiams. Pono Brynjulv Hernes iniciatyva, aktyviai dalyvaujant p. Espen Selvik, nuo 1998 m. Kauno valstybinė filharmonija, Hordalando (Norvegija) grafystės taryba ir Bergeno miesto E.Grygo taryba rengia kompozitorių E.Grygo ir M.K.Čiurlionio muzikos festivalį.

Dideli p. Brynjulv Hernes nuopelnai, garsinant Lietuvą Norvegijoje. Kiekvieną kartą atvažiuodamas į Lietuvą jis atsiveža nemažą būrelį norvegų, norėdamas juos supažindinti su Lietuva. Beje, kaip jis pats sakė apdovanojimo metu, Lietuvoje jis lankosi 55 kartą. Jį taip sužavėjo mūsų himno žodžiai ir muzika, kad jis išvertė „Tautiškos giesmės“ žodžius į norvegų kalbą. Beje, apdovanojimo metu ponas Brynjulv Hernes sugiedojo Lietuvos himną norvegų kalba.

1999 metais LR prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo p. Brynjulv Hernes Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio medaliu už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinti Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant jai integruotis į pasaulio valstybių bendriją.

Komentarai

Jurgita

@ 2006-11-05 00:03:31

Puikus jis žmogus, iš tiesų...

Vardas: