Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

October 14, 2006

Spaudos konferencija

@ 18:31 |

Praeitą savaitę įvyko krikščionių demokratų frakcijos Kauno miesto savivaldybės taryboje spaudos konferencija. Krikščionių demokratų frakcija pasipildė vienu nariu – Eligiju Džežulskiu-Duoniu. Buvęs Moderniosios krikščionių demokratų sąjungos narys, į miesto Tarybą buvo išrinktas pagal liberalų sąrašą. Dabar miesto Taryboje yra 4 Krikščionių demokratų frakcijos nariai: K.Kuzminskas, A.Kurlavičius, E.Džežulskis-Duonys ir aš.

Mano mintys, išsakytos spaudos konferencijoje:

Apibendrinant politinę padėtį Taryboje, galiu pasakyti, kad ji bloga. Ir artėjant rinkimams, ji dar blogėja. Tai pasakyčiau tuo aspektu, kad nėra politinės daugumos, norinčios sąžiningai ir dorai dirbti Kauno miesto žmonių labui. Koalicijoje esantys liberalcentristai jau seniai pamynė bet kokias padorumo ribas ir paiso tik savo asmeninių interesų. Aiškus pavyzdys – praėjęs tarybos posėdis, kur buvo bandoma ištaisyti 2005 metų kovo 5 dienos sprendimą, kuriuo vadovaujantis buvo įkurti du skyriai - gyvenamojo fondo administravimo skyrius miesto ūkio departamente ir aprūpinimo būstu skyrius socialinių reikalų departamente. Tada buvo priimtas grynai politinis sprendimas, nes reikėjo skyriaus vedėjo etato liberalcentristams. Dabar, kai visiems aišku, kad šis sprendimas nepasiteisino, praeėjusiame posėdyje buvo bandoma taisyti padėtį ir panaikinti vieną būsto skyrių, o kitam deleguoti visas su būstu susijusias funkcijas. Deja, tik galima stebėtis liberalcentristų trumparegiškumu, kurie balsavo „prieš“ ir neprisiėmė atsakomybės už anksčiau padarytą klaidą. Aišku, jiems visai nė motais, kad tarp dviejų būsto skyrių vyrauja visiškas nesusikalbėjimas, kad žmonės pernuomoja bendrabučius ir socialinius būstus, kai eilėje laukia virš 2000 žmonių. Keista buvo ir socialdemokratų pozicija: kritikuoja, bet nieko nedaro, kad būtų geriau. Jau ne pirmas kartas, kai jie užsiregistruoja, o po to nebalsuoja. Taip atsitiko ir šį kartą.

Kartu noriu priminti senesnį Tarybos sprendimą dėl mokyklų valgyklų ūkio perdavimo privačioms struktūroms. Kiek tada mes su konservatoriais įrodinėjome, kad pradžioje pabandykime padaryti su keliomis mokyklomis, ir jeigu pasiteisins, galėsime praplėsti mokyklų sąrašą, bet liberalcentristai užsimojo projektą įgyvendinti visose. Ir vėl didžiulė klaida, kurios karčius vaisius jau valgome dabar. Veterinarinė tarnyba nustatė didelius pažeidimus mokyklose. Ir toliau vaikai valgo traškučius ir picas. Apie jokias investicijas į mokyklų valgyklų modernizavimą nėra nė šnekos ir to galima buvo tikėtis. Galima būtų anekdotu pavadinti ankstesnius liberalcentristų teiginius, kad atėję privačios struktūros valgyklose įrengs riebalų gaudytuvus, kaip to reikalauja Europos Sąjunga, o savivaldybė to negali padaryti dėl lėšų trūkumo.

Mes, krikščionys demokratai, suprantame, Kauno miesto žmonėms reikia teisingų sprendimų, o ne asmeninių interesų gynimo ar tuščio politikavimo. Stiprus politikas yra tas, kuris nebijo pripažinti savo klaidų ir stengiasi jas kuo greičiau ištaisyti.

Komentarai

Vardas: