Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

October 15, 2006

Pozicija

@ 18:47 |

Pastaruoju metu daug diskutuojama dėl ateinančių savivaldos rinkimų, kurie įvyks 2007 metų vasario mėnesį. Kyla klausimas, ar keisti nusistovėjusią tvarką, pagal kurią kandidatai į tarybos narius buvo renkami pagal partinį sąrašą, ir nuo šiol pusę tarybos narių rinkti vienmandatinėse apygardose, o kitą pusę - daugiamandatinėse (t.y. kaip daroma renkant Seimo narius). Dar vienas pasiūlymas – kandidatus galėtų iškelti ne tik politinės partijos, bet ir vietos bendruomenės.

Taip, aš pritariu, kad reikia daryti pakeitimus savivaldos rinkimuose. Gal mes taip padidintume pasitikėjimą vietos valdžia. Labai blogai, kai žmonės nepasitiki išrinktais tarybos nariais, viskuo nusivylę ir apie 40% rinkėjų žada nedalyvauti ateinančiuose savivaldos rinkimuose. Bet, mano nuomone, Seimas nespės to padaryti iki ateinančių rinkimų.

Pereinant prie naujo modelio rinkimų sistemos iš karto iškiltų daug klausimų. Tai susieta su atstovų nuo vietos bendruomenių iškėlimu. Kiltų klausimai: kaip deleguoti bendruomenės atstovus į tarybą, kas galėtų siūlyti, kiek reikėtų surinkti parašų, siūlant dalyvauti bendruomenės atstovams ir kt. Kaune mes turime 11 seniūnijų, bet jos pagal gyventojų skaičių labai skiriasi, todėl orientuotis į padalinimus pagal seniūnijas nebūtų galima. Seniūnijų teritorijos nesutampa su rinkiminių apygardų teritorijomis. Tikriausiai turėtų būti nustatytas skaičius žmonių, kuris galėtų būti iškeltas nuo bendruomenės vienoje apygardoje, nes gali atsitikti taip, kad kurioje nors vienoje apygardoje gali būti iškelta nuo bendruomenės tik keli, o kitoje – dešimtys kandidatų. Tai juk labai priklauso nuo žmonių aktyvumo. Esant labai dideliam kandidatų skaičiui, padėtis komplikuotųsi.

Taigi, aš pritariu savivaldos rinkimų sistemos keitimui, bet tam turime gerai pasiruošti, apsvarstant visus galimus variantus bei numatant saugiklius. Ir dar kitai kadencijai šiuos pakeitimus galima būtų įgyvendinti.

Komentarai

Vardas: