Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

October 22, 2006

Situacija Kauno m. Taryboje

@ 20:27 |

Praeitą ketvirtadienį Kauno miesto taryboje meras A.Garbaravičius perskaitė liberalcentristų kreipimąsi dėl administracijos direktoriaus atstatydinimo. Kaip ir galima buvo tikėtis, buvo patirtas visiškas fiasko. Socdemai, tarę, kad tai cirkas, paliko salę. Vicemeras K.Kuzminskas teigė, kad nesant administratoriui A.Keserauskui (jis buvo išvykęs į komandiruotę) ir jam negalint atsakyti į keliamus kaltinimus, krikščionys demokratai nedalyvaus balsavime. Aišku, apie konservatorių dalyvavimą balsavime negalėjo būti nė kalbos. Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas E.Tamašauskas taip pat pareiškė, jog neturi tiek daug priekaištų administracijos direktoriui, kad reikėtų jį atstatydinti. Taigi, kas galėjo balsuoti už atstatydinimą? Kam gali būti naudingas administracijos direktoriaus pakeitimas, likus keturiems mėnesiams iki rinkimų? Galiu vienareikšmiai pasakyti, kad Kaunui ir jo žmonėms tai jokios naudos neduotų.

Keista mero ir liberalcentristų pozicija: tik neseniai patys siūlė A.Keserauską į administracijos direktoriaus postą, o kai jis pradėjo daryti pertvarkas, kuriomis norėjo paliesti liberalcentristų atstovus, tai jiems nepatiko. Dabar priekaištauja, kad A.Keserauskas nevykdo strateginių projektų.

Ketvirtadienį grįžę į posėdžių salę socdemai netruko perskaityti pareiškimą dėl A.Keserausko nuosavos valdos Fredos miestelyje Gebenių gatvėje. Cituoju socdemo K.Krikščiūno pareiškimą:

Mūsų nuomone, būtina pažymėti, kad 2006 metais atlikti darbai Fredos miestelyje buvo su tais pačiais pažeidimais, kaip nurodyta Vidaus audito ataskaitoje, ir už tai tiesioginė atsakomybė tenka Administracijos direktoriui. Manome, kad turėdamas kotedžą Fredos miestelyje, Administracijos direktorius privalėjo nusišalinti nuo bet kokių sprendimų priėmimo, susijusių su minėta vietove, tačiau taip nebuvo pasielgta. Spėju, kad privatūs interesai nugalėjo.

Tai kam naudingas Administracijos direktoriaus nuvertimas ir kas to siekia? Jau seniai savivaldybėje sklando gandai apie naujos daugumos formavimą. Tą ketvirtadienį konservatorių seniūnas A.Kupčinskas pareiškė, kad pirmadienį jie svarstys sueigoje apie galimą pasitraukimą iš koalicijos. To, kaip manau, ir siekė liberalcentristai, siūlydami administracijos direktoriaus atstatydinimą. Gal tai ir buvo pažadas socdemams už nacionalinio statuso suteikimą sporto rūmams. Juk po ministro pirmininko G.Kirkilo atvykimo į Kauną šis statusas neužilgo buvo suteiktas.

Labai pasikeitė socdemų pozicija per posėdžius, atėjus į tarybą K.Krikščiūnui. Anksčiau tarybos narys B.Kučinskas aštriai kritikuodavo liberalcentristus. Gi praeitame posėdyje jau ryškėjo visai kita socdemų pozicija ir netgi palaikymas kai kuriais klausimais, jau nekalbant apie aštrią kritiką.

Beje, praeitą ketvirtadienį meras kartu su socdemu K.Krikščiūnu dalyvavo „Pūko“ laidoje ir džiaugėsi sporto rūmų nacionaliniu statusu. Viską sudėliojus, ryškėja tendencijos. Juk viskas vyksta neatsitiktinai.

Vakar paskelbtas naujas mero kreipimasis, kuriame raginama, kad šis „rinkiminis blaškymasis ir šou, kurio stebėtojais esame visi, įgautų civilizuotus rėmus. Dėl politinės karjeros prarasti padorumą vargu ar verta.

Tik darosi visai neaišku, kas kelia sumaištį ir praranda padorumą. Kaip toje lietuvių patarlėje - „Kuo pats kvep, tuo kitą tep“.

Komentarai

besar

@ 2006-10-28 14:42:26

Ech.. gaila, jog šiuo metu esu tolokai nuo Lietuvos ir negaliu tiesiogiai stebėti visų priešrinkiminmių batalijų :)

Vardas: