Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

January 21, 2007

Mano biografija

@ 16:08 |

Gimiau 1947 m. spalio 17 d. Kaune, tarnautojų šeimoje. 1964 metais baigiau Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą ir įstojau į Kauno Politechnikos instituto cheminės technologijos fakultetą.

1969 m baigiau aukštąją mokyklą ir pradėjau dirbti Lietuvos tekstilės pramonės mokslinio tyrimo institute jaunesniąja, vėliau vyresniąja moksline bendradarbe bei planavimo skyriaus vedėja.

1972 m. įstojau į aspirantūrą Kauno Politechnikos institute, kurią baigus, 1976 m. man buvo suteiktas technikos mokslų kandidatės laipsnis. 1993 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo mokslo laipsnį ir išdavė technikos mokslų daktarės diplomą. Dirbdama institute iki 1995 m. paskelbiau 24 mokslinius straipsnius, esu 15 autorinių liudijimų bei 8 pramoninių pavyzdžių bendraautorė. 1995 m. Kaune buvo pradėti kurti Kauno kartų namai, kuriuose pirmą kartą imtasi po vienu stogu globoti trijų kartų žmones – senelius bei vienišas motinas su kūdikiais. Aš įsijungiau į šį kūrybos procesą savanore, nes daryti gera žmonėms man atrodė labiausiai atlyginama veikla.

1996 m. buvau paskirta šių namų direktore ir vadovavau Kauno kartų namams iki 2004 m. Per tą laiką įgijau edukologijos magistrės laipsnį Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakultete. Šiuo metu dirbu Kauno kartų namuose direktorės pavaduotoja.

2002 m. buvau išrinkta į Kauno miesto savivaldybės tarybą ir vadovauju Socialinių reikalų komitetui. Esu antikorupcinės, peticijų bei etikos ir procedūrų komisijų narė, o taip pat specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų ir Kauno bendruomenių centrų rėmimo fondų tarybų narė.

Nuo 1996 m. esu Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė. 2004 metais buvau kandidate į Lietuvos Respublikos Seimo nares.

Moku rusų ir anglų kalbas. Esu praktikuojanti katalikė. Ištekėjusi. Vyras Romualdas yra inžinierius ir dirba UAB “Regplasta”. Sūnus Petras Vilniaus universiteto ekonomikos fakultete įgijo finansų magistro laipsnį ir dirba fondų valdytoju.

Komentarai

Vardas: