Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

January 31, 2007

Pirkau tualetą, statysiu karčiamą...

@ 19:47 |

Vienas iš praėjusio tarybos posėdžio klausimų - „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo“. 13-ajame punkte buvo siūloma keisti Sąjungos aikštėje esančio tualeto paskirtį iš bendro naudojimo į komercinę paskirtį. Socialinių reikalų komiteto posėdžio metu urbanistikos skyriaus vedėjas teigė, kad tas klausimas suderintas tiek su Vilijampolės bažnyčios klebonu, tiek su Vilijampolės seniūnu, ir jie sutinka, kad priešais bažnyčią (šalia įsikūrę laidojimo namai) būtų komercinės paskirties objektas. Tai galėtume įvardinti kaip kavinukę ar alaus barą. Komiteto posėdžio metu susiskambinau su bažnyčios klebonu ir seniūnu, ir jie patikino, kad tiek bažnyčios bendruomenė, tiek Vilijampolės bendruomenė yra prieš tokį sprendimą. Todėl komitetas ir siūlė išbraukti 13-ąjį klausimą iš sprendimo projekto. Dar noriu pridurti, kad keičiant paskirtį buvo siūloma atskirti 15 arų iš Sąjungos aikštės ir leisti suformuoti sklypą prie to komercinio pastato. Ir ką gi... Tarybos posėdžio metu kai kurie tarybos nariai liberalcentristai išsišaipė, teigdami, kad ir senais laikais prie bažnyčių būdavo karčiamos ir nieko blogo, kad priešais bažnyčią dabar iškils karčiama. Taigi mūsų balsų neužteko, ir daugumos valia nutarta, kad priešais bažnyčią iškiltų komercinis pastatas, prijungiant 15 arų iš Sąjungos aikštės.

Gaila, kad svarstymo metu salėje nebuvo Vilijampolės seniūno, kuris turėjo išsakyti bendruomenės nuostatą. Bet jis juk ir negalėjo būti, nes yra liberalcentristas, kandidatuoja į savivaldybės tarybą liberalcentristų sąraše, ir šiuo atveju partiniai interesai buvo aukščiau nei atstovavimas bendruomenės interesams. Prieš pat tarybos posėdį jo man dar kartą išsakyta nuomonė šiuo klausimu buvo tik blefas.

Man labai gaila, kad mes Vilijampolėje neturime stiprios bendruomenės, kurios atstovai jaustų pilietinę pareigą ateiti į tarybos posėdžius ir išsakyti savo nuomonę. Tačiau reikia pasidžiaugti Panemunės, Dainavos bendruomenėmis, kurių atstovai dažnai dalyvauja tarybos posėdžiuose ir išsako bendruomenių nuomonę.

Komentarai

Vardas: