Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

February 17, 2007

Nepriklausomybės diena

@ 08:30 |

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnaktį nežuvę,
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt!

Iš sutemų, iš prieblandų išeikit,
Uždekit naują ugnį širdyse,
Vergams palikit vargo naktį klaikią!
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia."

Šiais mūsų mylimo poeto - laisvės ir nepriklausomybės šauklio Bernardo Brazdžionio žodžiais sveikinu Jus visus su Vasario 16-ąja!

Visi mes žinome, ką reiškia lietuviui Vasario 16-oji. Juk, jeigu nebūtų šios svarbios datos, nebūtų galėjusi būti ir Kovo 11-oji. Vasario 16-oji yra tarsi visų pradžių pradžia. Mes turime branginti šią dieną, kaip mes branginame savo vėliavą, savo himną ir savo Tėvynę Lietuvą. Labai svarbu, kad mes šį supratimą perduotume savo vaikams ir anūkams, ir po daugelio metų ši diena išliktų visų žmonių širdyse. Iš kitos pusės labai svarbu, kad mes visi savo elgesiu būtume verti Lietuvos nepriklausomybės. Juk dažnai ne iš vieno lūpų girdime žodžius, kad sovietmečiu buvo geriau. Aš manau, jog yra du nesulyginami dalykai: laisvė ir priespauda. Juk prisiminkime, kad sovietmečiu mes negalėjome skaityti net mūsų mylimo poeto Bernardo Brazdžionio eilių, jau nekalbant apie kitus suvaržymus.

Taigi raginu mus visus ir toliau likti patriotais, mylėti mūsų protėvių žemę, gerbti jos tradicijas ir nepamiršti savo šaknų, kurių viena iš svarbiausiųjų yra Vasario 16-oji. Būkite visi laimingi!

P.S. Dėl techninių kliūčių neturėjau internetinio ryšio su Jumis keletą dienų. Labai nudžiugau, kai šiandien ryte atsirado ryšys.

Komentarai

Vardas: