Kauno miesto savivaldybës tarybos narë Loreta Kudarienë

March 11, 2007

Sveikinu

@ 14:48 |

Sveikinu su Kovo 11-àja, Lietuvos Nepriklausomybës atkûrimo diena!

Komentarai

pIEpYISERFDU

@ 2012-09-14 05:05:18

Taip, Vladai, mąstom labai panašiai Pagarba už tokį išsamų komentarą rrioedknio ilgumo! Man irgi neduoda ramybės klausimas: ar ir aš būdama sena nesuprasiu jaunimo? bet žinai, manau kad tai priklauso tik nuo mūsų pačių. Jei mes augsim dvasine prasme, jausim žmones, būsim tolerantiški, nekišim savo požiūrio kitiems tai ir pasenę, nors ir tapsim irzlesni neimsim bambėt ant jaunimo. Tikiuosi Nors visada buvo ir bus visokių ir mūsų tėvų amžiaus yra labai progresyvių, jaunatviškų, puikiai suprantančių kas vyksta pasaulyje žmonių, o yra per anksti susenusių, nuolat nepatenkintų, piktų pesimistų Gerbiu ir vienus ir kitus, tik tiek, kad su pirmaisiais be galo smagu pabendrauti, jie mielai dalinasi savo patirtimi ir klausia mano nuomonės, o žvelgiant į antruosius apima liūdesys ir gailestis jie turėtų būti baisiai nelaimingi, kad dar tokie sąlyginai jauni (kas tie keturiasdešimt penkiasdešimt metų žmonės nugyvena ir po šimtą) o jau viskuo nusivylę

Vardas: