Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

June 3, 2007

LKD konferencija

@ 18:44 |

Vakar Vilniuje „Panoramos“ viešbučio konferencijų salėje įvyko LKD ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Konferenciją sveikino konservatorių pirmininkas A.Kubilius, liberalų sąjūdžio pirmininkas P.Auštrevičius, socialliberalų atstovas Monkevičius, tautininkų ir socialdemokratų sąjungos atstovai. Beje, visi pasisakiusieji ieškojo jų partijų ir krikdemų bendrų sąsajų ir kvietė bendram darbui. Konservatorių lyderis A.Kubilius siūlė vienytis bendram darbui.

Po pirmininko V.Stundžio, valdybos pirmininko A.Čepononio, kontrolės komisijos ir mandatų etikos komisijų ataskaitų vyko diskusija „Kaip sėkmingai sudalyvauti Seimo rinkimuose“.

Vakariniame posėdyje buvo priimtos statuto pataisos ir kelti kandidatai į LKD pirmininkus, vicepirmininkus, tarybos narius, kontrolės bei mandatų ir etikos komisijų narius. Į partijos pirmininkus buvo iškelti: V.Stundys bei anksčiau buvęs valdybos pirmininkas I.Vėgėlė. V.Stundys aiškiai išsakė savo mintį, kad dešiniosios jėgos turi vienytis ir ateityje mato krikdemus susijungsiančius su konservatoriais į vieną darinį - liaudies partiją, atitinkančią Europos parlamente esančią partiją. Gi I.Vėgėlė laikėsi nuostatos, kad reikia išsaugoti LKD ir matė šios partijos perspektyvą laimėti ateinančius Seimo rinkimus. Įvyko slaptas balsavimas: už V.Stundį balsavo 130 delegatų, už I.Vėgėlę - 70.

Naujai išrinktas partijos pirmininkas V.Stundys pasiūlė 4 kandidatus į vicepirmininkų postus - K.Kuzminską, A.Šakalį, A.Čepononį bei P.Saudargą, kurie ir buvo išrinkti slaptu balsavimu. Aš buvau išrinkta LKD tarybos ir valdybos nare.

Komentarai

Vardas: