Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

June 10, 2007

Ką rytoj svarstysime komitete?

@ 16:46 |

Rytoj pirmadienis - socialinių ,šeimos ir jaunimo reikalų komiteto posėdžio diena. Prieš posėdį savivaldybėje - 14 val kartu su švietimo komitetu dar važiuosime į Medekšinės gatvę dėl kolegijoje numatomo svarstyti administracijos direktoriaus įsakymo "Dėl žemės sklypo prie pastatų Medekšinėsg.17 detaliojo plano patvirtinimo".Šiuo įsakymu numatoma suformuoti 9061 kv. m. žemės sklypą prie pastato Medekšinės 17, naudojamo VŠĮ "Gerumo namai".
Iš viso komiteto posėdyje numatoma svarstyti 14 klausimų.
Kanceliarijos vedėjas pristatys klausimą "Dėl pritarimo susitarimui dėl Kauno trišalės tarybos steigimo".Šiuo sprendimu numatoma pritarti 2005 m spalio 10d. Kauno miesto savivaldybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos susitarimui dėl trišalės tarybos įsteigimo ir deleguoti savivaldybės tarybos bei administracijos atstovus į šią tarybą.
Po komiteto išvažiuojamojo posėdžio ir gyventojų raštiško kreipimosi bus pakartotinai svarstomas klausimas "Dėl žemės sklypo Saulės g.41 detaliojo plano patvirtinimo".Gyventojų pateiktame rašte išreikštas protestas prieš ketinimą statyti daugiaaukštį gyvenamąjį namą Saulės g. 41 bei nurodyti Statybos techninio reglamento pažeidimai.Urbanistikos skyriaus vedėjas N. Valatkevičius pateiks informaciją dėl minimų pažeidimų.
Socialinių reikalų skyrius pateiks pasiūlymus dėl 2007 m II - jo pusmečio tarybos posėdžių plano.Taip pat svarstysime šiais metais vėluojantį sprendimo projektą "Dėl viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo".
Pakartotinai komitetui bus teikiamas sprendimo projektas "Dėl pritarimo įrengti turgavietę pastate Vytauto pr.6".
Kitus klausimus pristatys Švietimo ir ugdymo, Finansinės apskaitos ir ūkio bei Strateginio planavimo skyrių vedėjai.

Komentarai

GYbAbECxn

@ 2012-10-14 16:51:42

DanguoleiBirželis 12, 2011 18:38</a>Nejuokinkit LiÅ«dna dėl apviltų vaikų, tėvų lÅ«kesčiųā€¦ Esu viena iÅ” tų tėvų, kurie vieną dieną paėmė ir sužinojo, kad dabar vakais mokosi katalikiÅ”koje mokykloje. Niekas tų tėvų nuomonės neklausė, o tėvai tų taip vadinamų lÅ«kesčių ir neturėjo. Staiga, visi urmu tapo uoliai tikintys, iÅ” mokyklos iÅ”nyko etika, ir nei tėvų, nei vaikų niekas neklausė ar jie katalikai. Po kiek laiko vakais parėjo namo ir pasakė: mama paraÅ”yk raÅ”telÄÆ, kad rytoj nereiktų eiti ÄÆ miÅ”ias. NeparaÅ”iau. Sakė, kad klasiokai per tas miÅ”ias maivėsi ir iÅ”sidirbinėjo. Jokiu krikŔčioniÅ”ku auklėjimu tose mokyklose net nekvepia. Tokia katalikybė gali atlikti tik vieną dalyką atbaidyti nuo bažnyčios visiems laikams. Kaune vienintelė katalikiÅ”ka mokykla jėzuitų gimnazija. Visos kitos turi labai pragmatiÅ”ką, visiÅ”kai su krikŔčioniÅ”komis vertybėmis nesusijusÄÆ tikslą turėti kuo daugiau krepÅ”elių , iÅ”laikyti darbo vietas ir nieko nekeisti nuo tarybinių laikų. Jeigu bÅ«tų paskelbta, kad mokyklos iÅ”liks vidurinėmis, jei taps sovietinėmis, neabejoju, kad jos labai greitai persidažytų raudona spalva, iÅ”trauktų iÅ” sandėliuko vadų portretus ir pirmąja kalba paskelbtų rusų.

Vardas: