Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

September 23, 2007

Požiūris į žmogų

@ 18:21 |

Savaitgalį turėjau svečių iš JAV. Buvo atvykęs mano pusbrolis su žmona. Visada jie yra laukiami svečiai mūsų namuose. Mano pusbrolis yra beveik mano bendraamžis, gimęs Vokietijoje, tėvams pasitraukus iš Lietuvos, baigiantis karui. Lietuvą jis atrado dar tarybiniais metais, kai pradėjo važinėti su turistais į Tėvynę. Po to sekė labdarinių siuntinių siuntimas mūsų šeimai ir dar vėliau Kartų namams. Taip jau susiklostė Jo gyvenimas, kad dabar turi gražią, mielą žmoną iš Lietuvos.

Šiandieną ji mums pasakojo, kad prieš du metus jai nuvykus į Ameriką buvo labai maloniai nustebinta darbdavių požiūrio į žmogų. Sakydama „darbdavių“ ji turėjo galvoje tikrus amerikiečius. Neseniai jai teko prižiūrėti vaikus advokato šeimoje. Šeimininkė visada paaiškindavo savo mažametei dukrai, kad kreipiantis į ją, būtinai reikia pridėti žodį „Ponia“. Pristatant ją kaimynams, advokatienė taip pat paaiškino, kad tai jos pagalbininkė, o ne vaikų auklė. Advokato žmona dabar nedirba, kadangi yra du mažamečiai vaikai. Mūsų giminaitė ateidavo du kartus į savaitę, kai advokatienė turėdavo reikalų kur nors išeiti ar pabendrauti su savo draugėmis. Tada namai ir visi raktai buvo paliekami jai. Visiškas pasitikėjimas žmogumi. Išklausiau tokio gražaus pasakojimo ir pagalvojau, kaip mes esame toli nuo tokio požiūrio.

Lietuvoje žmonės uždirbdami labai mažus atlyginimus, jaučia ne tik materialinį, bet ir moralinį pažeminimą. Kad ir toks pavyzdys. Stomatologo paslaugos yra labai brangios, o jeigu tau taip nutiko, kad išbyrėjo priekiniai dantys, tai padoresnio darbo ir gali nesitikėti. Vaizdelis juk nekoks. Neseniai teko girdėti, kad niekinantį požiūrį žmonės turi ir į vargšus „biudžetininkus“, nes ir jie gauna atlyginimus, beveik lygius pensijoms. Ką sau gali leisti socialinis darbuotojas, dirbantis biudžetinėje įstaigoje, kai jo "popierinis" atlyginimas 800 Lt... O priimant į socialinio darbuotojo etatą reikalingas magistro išsilavinimas. Jeigu taip toliau reikalai klostyis, greitai gali tekti biudžetines įstaigas uždaryti. Jau dabar trūksta senelių namuose virėjų, slaugytojų, socialinių darbuotojų padėjėjų.

Komentarai

Vardas: