Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

October 7, 2007

Praeitos savaitės įvykiai

@ 15:36 |

Pirmadienį paminėjome tarptautinę senjorų dieną.Renginys vyko Kauno kultūros centre. Sveikinimo žodį tarė mero pavaduotojas K.Kuzminskas ir aš. Buvo pagerbti akyviausi visų Kauno m. seniūnijų senjorai. Savo šmaikščiais posmais visus linksmino S.Navardaitienė, koncertavo „Varpelis“, „Kalvelis“, „Žara“, „Nadežda“. 15 valandą vyko komiteto posėdis.

Antradienį pasikviečiau energetikos skyriaus vedėją A.Vaitiekūną apžiūrėti akliesiems pritaikytus šviesoforus. Dar 2004 01 08 aklieji kreipėsi į savivaldybę prašydami suremontuoti garsinius šviesoforus, naujai įrengti šviesoforą Radvilėnų ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje bei rekonstruoti šviesoforą Savanorių pr. prieš Kalniečių polikliniką. Minėtas raštas pakartotinai buvo parašytas 2006 11 02. Deja, iki šiol nieko nepadaryta. Vedėjas net neatsimena, kad aklieji buvo kreipęsi į jį dėl naujo šviesoforo įrengimo Radvilėnų ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje.

Trečiadienį vyko kolegijos posėdis. Po to kartu su mero pavaduotoju K.Kuzminsku susitikome su Prisikėlimo bažnyčios parapijos atstovais dėl planuojamo įkurti pagyvenusių žmonių sambūrio prie Prisikėlimo bažnyčios.

Ketvirtadienį socialiniame reikalų skyriuje su socialinių įstaigų vadovais svarstėme socialinių paslaugų plėtros plano 2008 m. pirminį variantą.

Penktadienį priiminėjau gyventojus. Po to svarstėme „Šeimos“ vaistinių tinklo atstovų pasiūlymus dėl renginių ir vaistų nuolaidų senjorams spalio mėnesį. Kartu su mero pavaduotoju K.Kuzminsku dalyvavome pagyvenusių žmonių sambūrio prie Prisikėlimo bažnyčios susitikime.

Savaitgalį praleidau su šeima. Gaminau valgyti, su grįžusiu iš Vilniaus sūnumi pirkome didesnį produktų kiekį Maximoje, turguje nusipirkome bulvių žiemai. Šeštadienį vakare per televizorių žiūrėjau „Šokių dešimtuką“, o sekmadienį su vyru ėjome į Šv.Antano bažnyčią dalyvauti Šventose Mišiose.

Komentarai

Vardas: