Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

November 25, 2007

Praeitos savaitės įvykiai

@ 19:04 |

Pirmadienį sveikinome šimtametį mūsų miesto gyventoją p.Antaną Kiverį. Įteikėme Kauno miesto Mero sveikinimą, puokštę gėlių, specialiai išaustą atminimo juostą ir savivaldybės socialinio reikalų skyriaus skirtą piniginę išmoką - 1000 Lt. Gaila, kad į sveikinimus dabar neatvyksta žurnalistai, o juk senoliams būdavo didelis džiaugsmas save televizoriaus ekrane pamatyti. Juk proga save išvysti televizoriaus ekrane dažniausiai pasitaikydavo pirmą kartą gyvenime, sulaukus šimto metų...

Antradienį Kauno aklųjų ir silpnaregių centre pagal jų narių pageidavimą susitikome su viešojo transporto atstovais. Susitikime dalyvavo Savivaldybės transporto skyriaus vedėjas P.Keras ir „Autrolio“ bei „Kauno Autobusų“ atstovai. Buvo išsakyta eilė pageidavimų ir nusiskundimų, susijusių su viešojo transporto organizavimu Kauno mieste. Džiugu, kad buvo išgirstas ir geras žodis transporto darbuotojų atžvilgiu. Dabar laukiame bendro susirinkimo protokolo ir bendromis jėgomis stengsimės padėti žmonėms, turintiems regėjimo negalią.

Trečiadienį Kauno sporto salėje sveikinau gausiai susirinkusius neįgaliuosius į renginį, skirtą tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Jau ketvirti metai renkamės į šią salę, ir kiekvienais metais šis renginys vis įgauna didesnį mąstą, nes jame dalyvauja vis daugiau neįgaliųjų organizacijų iš visos Lietuvos. Tai tarsi priminimas visiems sveikiems Lietuvos žmonėms - „Taip mes esame šalia jūsų. Mes nenorime būti išskirtiniai, mes norime būti jūsų lygiaverčiais draugais ir partneriais. Visi mes esame tarsi vienos šeimos nariai“.

Penktadienį priiminėjau gyventojus. Po to sveikinau Šeimos santykių instituto Direktorę gerb. R. Šerkšnienę ir visus darbuotojus su penktuoju įstaigos gimtadieniu. Labai svarbu, kad visa instituto veikla nukreipta vieninteliam tikslui - šeimos stiprinimui. Ypatingas instituto pranašumas - jis prieinamas įvairių socialinių sluoksnių atstovams. Linkėdama ir toliau šiai įstaigai žengti tvirtais žingsniais, puoselėjant šeimos vertybes, pacitavau Motinos Teresės žodžius - „Nebūtina daryti žygdarbių - visai pakanka mažų dalykėlių atliktų su didele meile

Šiandien su savo bendrapartiečiu P. Katiliumi lankėmės Alytuje ir dalyvavome Lietuvos Krikščionių demokratų partijos Alytaus skyriaus susirinkime. Buvo svarstomas klausimas dėl Lietuvos krikščionių demokratų partijos susijungimo su Konservatoriais, ir renkami kandidatai į Respublikinę Lietuvos krikščionių demokratų partijos konferenciją, kuri įvyks Vilniuje gruodžio 15 d.

Komentarai

Vardas: