Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

December 1, 2007

Ar dar steigsime Kaune daugiau lošimo namų?

@ 18:55 |

Lapkričio 15 d. vykusiame tarybos posėdyje buvo pritarta dar vienų lošimo namų steigimui. Šis klausimas jau buvo svarstytas anksčiau, bet buvo atidėtas daugumos pritarimu. Praeitame Tarybos posėdyje naujai steigiamų lošimo namų atstovas pasiūlė labdarai paskirti apie 100000 Lt, ir tada dauguma tarybos narių tai pozicijai pritarė. Iš užsiregistravusių 34 tarybos narių - 23 balsavo "Už", 5 - "Prieš" ir 5 "Susilaikė", 1 nedalyvavo balsavime. Šiuo sprendimu patvirtinama, kad Kaune jau įsteigiami 7-ti lošimo namai (kazino). Krikščionys demokratai nepritarė šiam sprendimui.

Posėdžio metu dalyvavo naujai steigiamų lošimo namų atstovas, kuris atsakinėjo į tarybos narių klausimus. Man paklausus, ar jis norėtų, kad jo vaikai lankytų lošimų namus - jis paaiškino, esąs labai patenkintas, kad jo vaikas nuo mažų dienų lošia kortomis, nes tai labai lavina mąstymą. Man buvo keista, kad kiti tarybos narai nemato nieko blogo, kad Kaune kuriama vis daugiau lošimo namų. Jų nuomone - tai tik teigiamas dalykas, nes gali pritraukti daugiau užsienio turistų. Kiti labai apsidžiaugė, kad gausime labdarą, nes tai puikus sandėris - gauti 100000 Lt už leidimą steigti tokius namus.

Bet juk tai nepalyginami dalykai. Mes, tarybos nariai, nesame pardavėjai, o lošimo namus steigiantys - nėra pirkėjai ir visai neįsivaizduoju, kaip galime pasverti gaunamus pinigus už moralinę žalą, kurią gali atnešti vis didesnis naujai steigiamų lošimo namų skaičius.

Kita didžiulė problema Kaune - didelis lošimo automatų salonų skaičius. Jų yra 22. Kauno mieste veikiantiems automatų salonams tenka 24 procentai visų Lietuvoje veikiančių automatų salonų apyvartos. Deja, savivaldybė neturi įtakos steigiant lošimo automatus, nes Lietuvos respublikos azartinių lošimų įstatymo 9 straipsnis nenumato, kad steigiant automatų salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus, bingo salonus reikėtų savivaldybės sutikimo.

Komentarai

Vardas: