Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

December 16, 2007

211 gyventojų parašų

@ 18:14 |

Praėjusią savaitę gavau gyventojų pareiškimą, kurį pasirašė 211 Kauno miesto gyventojų. Minėtas pareiškimas taip pat buvo adresuotas Kauno miesto Merui Andriui Kupčinskui ir laikraščio „Kauno Diena“ žurnalistei Virginijai Skučaitei.

Gyventojai sunerimę dėl galimo trylika metų Seniavoje veikiančios gyvūnų prieglaudos bei žinomo gyvūnų mylėtojo Karolio Masilionio pastangomis pastatytos jaunųjų kinologų mokyklos nugriovimo. Cituoju pareiškimą:

Prašome atsižvelgti į nesitaikstančią su blogybėmis Kauno gyventojų nuomonę ir pagal galimybes finansiškai paremti gyvūnų prieglaudą. Tai leistų geriau kontroliuoti bei prižiūrėti beglobius gyvūnus, tuo pačiu užkertant kelią galimam pasiutligės ir kitų infekcinių ligų plitimui.

Turime vilties, kad naujoji Miesto Taryba atsižvelgs ne tik į finansinius, bet ir moralinius bei socialinius šios problemos aspektus ir priims šiuo klausimu teigiamą sprendimą. Parodytas humaniškumas ir atjauta silpniesiems tikrai padidins kauniečių pasitikėjimą miesto vadovybe.

Minėtą pareiškimą rytoj svarstysime socialinių, šeimos ir jaunimo reikalų komitete.

Komentarai

Loreta Kudarienė

@ 2008-01-13 16:16:42

Komitetas,pasvarstęs minėtą klausimą,inicijavo jį svarstyti kolegijoje. Kolegija nutarė:
1. Pritarti,kad patalpose Seniavos pl. 72 išliktų gyvūnų prieglauda.
2. Rekomenduoti Administracijai parengti tarybos sprendimo projektą dėl UAB "Kauno švara" nekilnojamojo turto Seniavos pl. 72 perėmimo Savivaldybės nuosavybėn.
3. Perimant 2 punkte paminėtą turtą, siūlyti ne mažinti UAB "Kauno švara" akcinio kapitalo, bet perduodamo turto verę padengti iš bendrovės sukaupto pelno rezervo.

Vardas: