Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

January 27, 2008

Klasės draugo jubiliejus

@ 15:37 |

Praeitą penktadienį paminėjome klasės draugo - J.Urbšio vidurinės mokyklos direktoriaus Pauliaus Martinaičio 60 - ties metų jubiliejų. Kartu su Pauliumi 1964 metais baigėme S.Nėries vidurinę mokyklą. Prisipažįstu, kad mokykloje mūsų santykiai nebuvo tokie geri, kaip dabar. Neretai aš jį paerzindavau, todėl ir Paulius pelnytai mane patampydavo už kasų. Bet tai buvo gražiausi ir patys nerūpestingiausi jaunystės metai. Vėliau abu studijavome tame pačiame Kauno Politechnikos Institute, tik skirtinguose fakultetuose. Po to mokėmės aspirantūroje.Jau tada Paulius domėjosi etnokultūra ir organizuodavo Joninių šventes, į kurias pakviesdavo ir mane. Po to abu sukūrėme šeimas. Per tą laiką dar abu baigėme VDU edukologijos magistratūrą, o Paulius dar ir vadybos magistratūrą. Taigi abiejų gyvenimas tarsi tekėjo šalia.

Dabar Paulius jau 12 metų vadovauja J. Urbšio vidurinei mokyklai. Tai nuoširdus, doras, sąžiningas žmogus, pilnas energijos ir atviras naujovėms. Sveikindama jį gražaus jubiliejaus proga palinkėjau jam visokeriopos sėkmės, savo mintis palydėdama S.Nėries posmais:

Mūsų dienos - kaip šventė,
Kaip žydėjimas vyšnios,-
Tai skubėkim gyventi,
Nes prabėgs - nebegrįš jos!

Tad skubėkime džiaugtis!-
Vai prabėgs - nebegrįš jos!
Mūsų dienos - kaip paukščiai,
Kaip žydėjimas vyšnios.

Komentarai

Vardas: