Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

February 17, 2008

Vasario 16 - oji

@ 18:37 |

Sveikinu visus su 90-osiomis Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinėmis.

Mano gimtajame Kaune, kaip ir Vilniuje, vyko daug renginių, skirtų šiai gražiai sukakčiai paminėti. Beje, vasario 15 dar vyko renginiai, skirti 1408 m. Vytauto Didžiojo privilegijos (Magdeburgo teisių) Kaunui suteikimo 600 - ųjų metinių paminėjimui.

Vakar kartu su bendrapartiečiais padėjome gėles ant Mykolo Krupavičiaus kapo bei dalyvavome Šv. Mišiose Kauno paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Šv Mišiose dalyvavo ir Kauno m. meras Andrius Kupčinskas. Iš keturių vicemerų dalyvavo tik Kazimieras Kuzminskas. Tarybos nariams suskaičiuoti būtų užtekę vienos rankos pirštų. Po Šv.Mišių kartu su eisena patraukėme į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, kur vyko iškilmingas minėjimas, Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija bei gėlių padėjimas karo muziejaus sodelyje.

Mane labai maloniai nustebino, kad Kauno miesto Meras dėvėjo lietuviškais tautiniais rūbais. Iš pradžių galvojau, kad jis iš kur nors juos pasiskolino šiai progai, bet su juo pabendravus aikštėje, paaiškėjo, kad jie abu su žmona pasisiuvo tautinius rūbus ir žada jais vilkėti įvairių švenčių metu. Aš, deja, neturiu tautinių rūbų, bet galvoju, kaip būtų puiku juos įsigyti ir jais vilkėti tokių švenčių metu.

Šiandien mūsų Ąžuolyno kuopa, kartu su Radvilėnų mokyklos mokiniais, surengėme Vasario 16-osios dienos paminėjimą Radvilėnų vidurinėje mokykloje.

Grįžtant iš minėjimo kai kurių daugiaaukščių namų languose pastebėjau plevėsuojančias tautines lietuviškas vėliavėles, kurios vakar buvo dalinamos karo muziejaus sodelyje. Pagalvojau, kaip nuostabu būtų, jeigu vasario 16-ąją daugelyje daugiabučių langų plevėsuotų mažos vėliavėlės. Tai galėtų tapti gražia tradicija. Visada aš gėriuosi languose pastatytais Švč. Marijos paveikslais Šiluvos atlaidų metu.

Komentarai

Vardas: