Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

March 16, 2008

Turėkime viltį

@ 19:14 |

Praeitą savaitės antroje pusėje teko dalyvauti dviejuose renginiuose: ketvirtadienį - Šilainių bendruomenės organizuotame renginyje ir šeštadienį - Lietuvos Carito organizuotuose „Socialiniuose seminaruose“.

Pirmasis renginys vyko Šilainių vidurinėje mokykloje ir buvo skirtas Kauno miesto savivaldos 600 metų sukakčiai paminėti. Renginio tema: S.Dariaus ir S.Girėno skrydžiui - 75-eri. Renginyje koncertavo Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orkestras bei Šilainių vidurinių mokyklų mokiniai. Renginio metu buvo pristatyta poetės Irenos Jacevičienės knyga „Dariaus ir Girėno aerodromas“.

Antrasis renginys vyko Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų Teologijos fakultete ir buvo skirtas paruošti piliečius, galinčius skleisti ir įgyvendinti krikščioniškąjį socialinį mokymą savo aplinkoje. Šiuose seminaruose paskaitas skaitė žymūs socialinio darbo profesoriai iš Vokietijos.

Kaip galėtume susieti šiuos renginius? Ogi tuo, kad, nors labai gaila, bet abu renginiai nesulaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Pirmajame ypač mane nustebino tai, kad visi koncertavę mokiniai po savo pasirodymo paliko salę. Taigi knygos pristatyme daugiausia liko tik pagyvenusieji žmonės. O juk jaunimui tai galėjo būti geros pilietiškumo pamokos, susipažįstant su mūsų tautos patriotizmo simboliais. Jeigu dėl pirmojo renginio galėtume rasti pasiteisinimą, kad apie jį buvo mažai informacijos, nes skelbimai buvo atspausdinti tik „Laikinojoje sostinėje“, tai to jokiu būdu negalima būtų teigti apie antrąjį, kadangi kelias dienas apie jį skelbė „Kauno diena“. Taigi labai gaila, kad jame nedalyvavo socialiniai darbuotojai, kurie savo kasdieniniame darbe turėtų taikyti pagrindinius krikščioniško socialinio darbo principus - bendrąjį gėrį, solidarumą ir subsidiarumą.

Šias savo mintis būčiau baigusi minorine gaida, jeigu ant socialinių seminarų medžiagos viršelio nebūtų išspausdinti Popiežiaus Pijaus XII žodžiai:

Ateitis priklauso ne skeptikams, bet tikintiems. Ateitis priklauso ne nusivylusiems, o turintiems viltį. Ateitis priklauso ne pilniems neapykantos, bet mylintiems.

Komentarai

Vardas: