Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

May 25, 2008

TS - LKD ateitis

@ 17:55 |

Kaip žinia, praeitą šeštadienį (gegužės 17 dieną), susijungus konservatoriams ir Lietuvos krikščionims demokratams įkurta nauja partija - Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai.

Tiek prieš jungimąsi, tiek dabar teko girdėti įvairių nuomonių iš konservatorių bei iš krikščionių demokratų pusių. Konkuruojančių partijų (socialdemokratų, „Tvarkos ir teisingumo“) atstovai dažnai reiškia krikdemams užuojautą, tik kiekvienu atveju aš labai abejoju jų nuoširdumu... Juk mes, politikai, net ir toje pačioje partijoje dalinai tampame konkurentais, tai ką jau bekalbėti apie priešiškos partijos atstovus ir jų nuoširdumą.

Buvo baimės ir iš pačių konservatorių - ypač vietos savivaldos lygmenyje. Nes ir čia įsiliejus naujai jėgai, didėja tarpusavio konkurencija, ir tai gali turėti įtakos ateinančiuose savivaldos rinkimuose.

Kai kurių mano bendrapartiečių nenorą jungtis galima lengvai paaiškinti šiuo metu susidariusia situacija kai kuriose savivaldybėse. Juk ne paslaptis, kad konservatoriai yra daug pozicijoje, o krikščionys demokratai opozicijoje ir atvirkščiai. Ypač tai liečiai žmones, kurie užima tam tikrus postus, kurių gali netekti po susijungimo. Todėl nenuostabu, kiekvienas pagalvoja, kaip jam toliau gyventi.

Girdėjau aš iš konservatorių daug padrąsinančių žodžių, dvelkiančių optimizmu, kad atėję krikščionys demokratai padidins naujos partijos dvasingumą ir primins krikščioniškas vertybes, kurios kai kurių konservatorių buvo primirštos.

Aš galvoju, kad naujos partijos ateitis priklausys nuo žmonių, dalyvaujančių naujos partijos veikloje aktyvumo ir tikėjimo propaguojamomis idėjomis. Jau dabar įvairūs politologai diskutuoja, kuri iš dabartinės partijos - TS-LKD sudedamųjų dalių ateityje nunyks ir kuri išliks. Tiek TS, tiek LKD Euro parlamente atstovauja liaudies partiją, todėl, mano nuomone, abiejų šių partijų susijungimas buvo logiškas ir neišvengiamas veiksmas. Be to, nuolatinė lig šiol buvusi konkurencinė kova tarp šių partijų jas abi tik silpnindavo, tuo pačiu kenkė stiprios dešiniosios pusės formavimuisi.

Komentarai

Vardas: