Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

June 8, 2008

Moterų katalikų suvažiavimas

@ 19:22 |

Gerbiamos tautietės! Nemarios Lietuvos aukos!
Per brangiąją Tėvynę eina naujos Tautos Atgimimas!
Tai tiesos ir Meilės ilgesio džiaugsmas!

Šiais Onos Gaigalaitės-Beleckienės žodžiais Lietuvos Katalikių moterų sąjungos valdybos pirmininkė Janina Klungevičienė kreipėsi į Lietuvos katalikes moteris, kviesdama jas į Lietuvos Katalikių moterų sąjungos 100-ųjų metinių suvažiavimą, kuris įvyko vakar Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje.

Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo J.E.arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, J.E. vyskupas Juozas Preikšas, J.E. vyskupas Eugenijus Bartulis bei dekanas Vytautas Grigaravičius. Šv. Mišių metu aidėjo Šiaulių miesto katalikių moterų Šv. Elžbietos draugijos vokalinio ansamblio atliekamos giesmės,skambant kanklėms. Po to konferencijų salėje vyko garbių svečių sveikinimai, koncertas ir pranešimai.

Mano įspūdžiai:Moterys suvažiavo iš įvairių Lietuvos kampelių - iš Šiaulių, Kaišiadorių, Pasvalio, Biržų, Pakruojo, Anykščių ir kt. Dauguma moterų buvo apsirėdžiusios tautiniais rūbais. (Aš taip pat pasipuošiau tautiniais rūbais ir jaučiau didžiulį pasididžiavimą, kai mane troleibuse stebėjo smalsios keleivių akys). Viso renginio metu jautėsi labai šilta, jauki atmosfera - ir kai visi dainavome „Tėveli, nupirki man žirgelį“, ne vienai nuriedėjo vaikystės prisiminimų ašara. Betarpiškumo atmosferą suteikė ne tik šilti nuoširdūs žodžiai, skaitant pranešimus, bet ir vedančiosios aktorės V.Kochanskytės betarpiški intarpai. Viso renginio metu jaučiau, kad susirinko tarsi seniai pažįstamų vienminčių žmonių didžiulis būrys, kuriuos vienija bendri tikslai ir uždaviniai. Pertraukų metu gėrėme kavą ir dalinomės savo atsineštais ir atsivežtais lauknešėliais. Visus maloniai nustebino J.E. vyskupas J.Preikšas, kai užuot taręs sveikinimo kalbą, savo stipriu sodriu balsu užtraukė "O mano saule". Pasibaigus renginiui dar ilgai sustoję ratu dainavome lietuvių liaudies dainas ir niekaip nenorėjome skirstytis į namus.

Aš tvirtai tikiu, kad naujai pasėta katalikių moterų sėkla ras atgarsius visuose Lietuvos kampeliuose ir duos gerų rezultatų.

Komentarai

Vardas: