Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

June 13, 2008

Aprūpinimo būstu skyriaus darbo kokybė

@ 11:18 |

Praeitą kartą (gegužės 23 dieną), kai priiminėjau gyventojus, iš 9 apsilankiusiųjų piliečių 6 kreipėsi dėl aprūpinimo būstu problemų. Šiandien, kai priiminėjau gyventojus iš 5 apsilankiusiųjų - 4 taip pat dėl būsto problemų.

Taip, visi žinome, kad Kaune aštriausia problema - aprūpinimas socialiniu būstu. Bet kiekvieną kartą po gyventojų priėmimo aš išgirstu konkrečių nusiskundimų dėl blogo gyvenamojo fondo administravimo skyriaus darbo. Dažnai minimi konkretūs asmenys, kurie grubiai aptarnauja klientus, netgi kai kurie įtarinėjami neskaidria veikla. Mano nuomone, ypač dabar, kai yra ypatingai bloga situacija Kaune dėl socialinio būsto (eilėse stovi virš 2700 žmonių), šiame skyriuje turi dirbti sąžiningi ir kiekvienam gyventojui jautrūs darbuotojai. Tik šitaip mes galėsime pagerinti gyventojų nuomonę valdininkų atžvilgiu.

Buvo ir man toks atvejas, kai nukreipiau moterį į šį skyrių su prašymu pakonsultuoti, tai po pusvalandžio ji sugrįžo ašarodama, kad ją apšaukė ir nieko neišaiškino. Man paskambinus vedėjai, ji pasakė, kad iš karto reikėjo pas ją siųsti. Tada iškyla klausimas, ar kiekvienas darbuotojas neprivalo mandagiai aptarnauti klientus, ar kiekvieną reikia nukreipti pas vedėją?

Komentarai

Vardas: