Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

June 20, 2008

Tęsiant šilumos kainų temą

@ 16:56 |

Šiandieną posėdžiavusiai Kauno miesto trišalei tarybai, į kurią įeina darbdavių, profsąjungų bei savivaldybės atstovai, AB „Kauno energija“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas pristatė klausimą „Dėl AB „Kauno energija“ centralizuotai teikiamos šilumos bazinių kainų nustatymo projekto“. Jokios alternatyvos šiam dideliam numatomam kainų šuoliui jie nepateikė, tik vienintele išeitimi mato daugiabučių namų renovavimą. Deja, patys užsiimti šia veikla neketina. Po ilgų klausinėjimų ir diskusijų, trišalė taryba nutarė kreiptis į šilumos tiekėją - Kauno termofikacinę elektrinę - dėl tiekiamos šilumos kainų sumažinimo. AB „Kauno energija“ atstovai atsisako patys kreiptis į šilumos tiekėją, nors toks buvo Kauno miesto kolegijos pasiūlymas.

Jau birželio 12 dieną Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Marijampolės, Telšių, Trakų ir Pagėgių atstovai raštu kreipėsi į LR Seimo Pirmininką ir LR Ministrą Pirmininką. Minėto kreipimosi pirmame punkte raginama „Skubos tvarka priimti Šilumos ūkio įstatymo pataisas, kurios suteiktų realių galių savivaldybėms, tvirtinant centralizuotai tiekiamos šilumos kainas“ ir trečiame punkte siūloma „Kainų skaičiavimo metodikų rengimą deleguoti nepriklausomiems ekspertams, o valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai palikti tik kontroliavimo, priežiūros funkcijas“. Deja, dar atsakymo negauta.

Komentarai

Vardas: