Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

July 13, 2008

Dėl mokėjimo už socialinį būstą

@ 16:18 |

Birželio 23 dieną įvykusiame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 13d. sprendimo Nr. T-482 „Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo sprendimu praplečiamas ratas asmenų, kuriems kompensuojamas mokestis už socialinio būsto nuomą. Taip pat patikslinama, kad savivaldybės socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, neturi viršyti 14 kv. metrų ir šio būsto leistinas bendrasis plotas, tenkantis vienam gyvenančiam asmeniui, neturi viršyti 38 kv. metrų. Būtent 4-ame šio sprendimo punkte patikslinama, kad kompensuojama tik nuomos mokesčio dalis, atitinkanti socialinio būsto naudingojo ploto normatyvą šeimai ar asmeniui.

Vadovaujantis šiuo sprendimo 4.1 punktu vieniems gyvenantiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių arba netekusiems 60-100 procentų darbingumo, jeigu jų gaunamos pajamos per mėnesį sudaro iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio, kompensuojama 100 procentų leistino bendrojo ploto kaupiamųjų lėšų mokesčio dalis. (Primenu, kad nuo rugpjūčio 1 d. valstybės remiamos pajamos bus 350 Lt, taigi žmogus, atitinkantis anksčiau minėtas sąlygas ir turintis pajamas iki 1050 Lt, gaus kompensaciją.)

4.2 punkte rašoma, kad šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą, bus kompensuojama 100 procentų normatyvinio bendrojo ploto kaupiamųjų lėšų mokesčio dalis.

Komentarai

Vardas: