Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

July 13, 2008

Informacija apie socialinį būstą

@ 16:39 |

Mieli skaitytojai!

Savo komentaruose Jūs dažnai nurodote, kad esate sąraše kurioje nors vienoje iš savivaldybėje patvirtintų eilių socialiniam būstui gauti ir teiraujatės, kada Jūs galėtumėte gauti socialinį būstą. Aš pilnai suprantu, kad Jums gyvybiškai yra svarbūs tie klausimai, bet ir nuoširdžiausiai Jus užjausdama ir norėdama Jums padėti, aš negaliu konkrečiai atsakyti Jums šio klausimo.

Šiuo metu iš viso visose eilėse yra virš 2700 gyventojų. Šiais metais planuojama pradėti statyti 44 butų namą Panemunėje. Neseniai įvykusiame posėdyje gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėja K.Kuprienė pateikė sąrašą 82 laisvų butų, kuriuos suremontavus, taip pat juose galėtų apsigyventi eilėse stovintys žmonės. Kitame posėdyje rugsėjo mėnesį vedėja įsipareigojo pateikti sąmatas minėtų butų remontui. Taip pat ruošiama projektas buvusio bendrabučio Gričiupio gatvėje remontui. Suremontavus šio buvusio bendrabučio 4 ir 5 aukštus, juose galės apsigyventi apie 15 šeimų.

Komentarai

Vardas: