Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

September 24, 2008

Plačiau apie socialinius būstus

@ 18:09 |

Kadangi visiems yra opiausia socialinio būsto tema, parašysiu apie ją plačiau.

Po ilgų aštrių diskusijų su turto valdymo departamentu (vadovė V.Žuromskaitė) ir Gyvenamojo fondo administravimo skyriumi (vedėja K.Kuprienė) atlikta socialinio būsto inventorizacija ir pateiktas 137 laisvų butų sąrašas. 40 iš jų numatoma remontuoti, kadangi jų nusidėvėjimas yra ne didesnis nei 60 procentų. 12 butų numatoma suremontuoti iki Naujų metų ir paskirstyti stovintiems eilėse. Kad paspartėtų procesas, aš manau galima būtų pasiūlyti gyventojams ir likusius būstus, gal dalis žmonių sutiktų patys susiremontuoti ir apsigyventi juose. Tie butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis negu 60 procentų, bus pripažįstami netinkamais gyventi ir bus parduodami aukciono metu.

Didžiausią galvosūkį sukelia savavališkai užimti butai. O jų rasta 62. Dalyje gyvena šeimos su mažais vaikais. Jos prašo, kad būtų pratęsiamas jų buvimas, kadangi atsidurs gatvėje. Iš kitos pusės, jeigu žmonės savavališkai užsiiminės butus, tai kaip gali judėti eilė į priekį ir kaip gali gauti žmonės butus, stovintys eilėse...

Dar surasta 26 butai, kuriuos žmonės pernuomoja. Taigi dar vienas rezervas gauti butus stovintiems eilėje.

Ruošiamos naujos sugriežtintos butų nuomos taisyklės, kuriose, sužinojus apie būsto pernuomavimą arba leidimą laikinai gyventi kitiems asmenims, sutartis bus nutraukiama.

Šiais metais socialinio būsto statybai gauta 4,9 mln litų. Tarybos sprendimu nutarta pirkti už 2,5 mln litų naujų socialinių būstų, kitus pinigus panaudoti statybos darbams Veverskio gatvėje ir Gričiupio 11 bendrabučio renovacijai (Atsakingas administracijos direktoriaus pavaduotojas R.Rabačius)

Komentarai

Vardas: