Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

May 23, 2004

Socialinis teisingumas

@ 20:13 |

Sūnus parvežė įdomią knygą, kurią pradėjau studijuoti. Tai Friedrich August von HAYEKKelias į vergovę“ (2002)

Įvade pirmajam leidimui (1991) A. Degutis teigia:

„Reikalaudami, kad valstybė teisingiau skirstytų visuomeninį produktą, užuot atėmę iš jos teisę skirstyti, mes žengiame pramintu socializmo atnaujinimo keliu. Bet jeigu mes norime žengti ne vien valstybinės, bet ir asmeninės laisvės keliu, turime tvarkytis taip, kad mūsų gerovė priklausytų tik nuo kiekvieno mūsų pastangų, o ne nuo valdžios – kad ir kokia ji būtų – malonės. Mūsų laukia alternatyva: arba valdžia tik gins individo teises jam pačiam rūpinantis savo gerove ir savo laime, arba iš jos bus (demokratiškai?) pareikalauta tą gerovę ir laimę garantuoti, ir tada – sudie asmens laisvėms ir teisėms“

Įvadiniame žodyje antrajam lietuviškam leidimui (2002) R.Šimašius rašo:

„Šiandien nemaža dalis šviesiausių protų yra linkę manyti, jog visuomenė taps tobulesnė, jei tik bus elgiamasi pagal jų sumanytą programą. Šios programos turinys gali labai skirtis: vieni nuolat primena, kad riekia paremti menininkus, kiti kviečia palaikyti žemės ūkį, treti – pakreipti Lietuvos ekonomiką naujų technologijų diegimo link, ketvirti teigia, kad laisvi mainai turėtų būti apriboti vardan vartotojų saugumo, dar kiti linkę centralizuotai diegti visiems reikalingus standartus ar kitaip prisidėti prie mūsų visuomenės pagerinimo. Daugumos šių žmonių tikslai yra neabejotinai kilnūs, o siekiamas rezultatas – geidžiamas daugelio žmonių. Tačiau visi šie melioristiniai pasiūlymai turi vieną bendrą bruožą – norint juos įgyvendinti reikia paaukoti bent dalelę laisvės. Tai reikštų šiek tiek susiaurėjusias pasirinkimo galimybes, šiek tiek daugiau mokesčių, šiek tiek daugiau suplanuoto kolektyviškumo, o ne spontaniško individualaus žengimo pirmyn. Tiesa, paprastai atrodys, jog auka tokia mažytė ir neapibrėžta, o laimėjimas – toks didžiulis ir konkretus. Štai čia vertėtų atkreipti dėmesį į Davidi Hume'o citatą, kurią Hayekas pasirinko kaip pagrindinę knygos citatą - „retai visa laisvė prarandama iš karto“ – ir susimąstyti, ar tik nėra tas mažytis žingsnelis centralizuotai sutvarkytos visuomenės link lemtingasis posūkis į vergovę“

Komentarai

Emilis

@ 2004-06-05 22:31:47

Iliustruotas "Kelias į vergovę": http://www.mises.org/TRTS.htm

Vardas: