Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

April 26, 2009

Tikslinamas socialinio reikalų skyriaus biudžetas

@ 12:35 |

Praeitą savaitę vyko atskirų skyrių vedėjų susitikimai su finansų skyriaus darbuotojais dėl biudžeto mažinimo. Socialinių skyriaus biudžetas sudarytas iš valstybės asignavimų (socialinės pašalpos, kompensacijos už šildymą ir kt) ir savivaldybės lėšų. Taigi, mes galime mažinti tik savivaldybės finansuojamą dalį. 20% nuo savivaldybės finansuojamos sumos būtų virš 2 mln. litų. Tai iš tikrųjų labai didelė suma. Galima būtų mažinti 7 socialinių biudžetinių įstaigų (Panemunės senelių namų, Kauno kartų namų, Nakvynės namų, Socialinių paslaugų centro, Vaikų gerovės centro „Pastogė“, Neįgalaus jaunimo centro bei Vaikų globos namų) ir viešųjų įstaigų finansavimą. Iš savivaldybės skiriamų lėšų socialinis reikalų skyrius taip pat apmoka už paslaugas, apgyvendinant senus žmones apskričiai priklausančiuose senų žmonių globos ir vaikų globos namuose, bei moka vienkartines ir socialines pašalpos išimties tvarka. Pirmadienį rinksimės į posėdį ir svarstysime įvairius variantus, bet, mano nuomone, atsižvelgiant į sunkėjančias gyvenimo sąlygas, mes negalime kalbėti apie pašalpų mažinimą. Praeitą trečiadienį svarstant kolegijoje klausimą dėl socialinių paslaugų pirkimo bei dėl asmenų, dalyvavusių likviduojant Černobilio atominės elektrinės avarijos padarinius, sanatorinio gydymo išlaidų apmokėjimo pratęsimo, šis klausimas buvo atidėtas. Prie šio klausimo grįšime po socialinių reikalų skyriaus biudžeto patikslinimo.

Komentarai

GBqnSZMmF3

@ 2016-10-28 07:40:22

Your answer was just what I nedede. It's made my day!

Vardas: