Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

May 30, 2004

Sekminės

@ 19:57 |

Šventosios Dvasios Apaštalams atsiuntimui paminėti krikščionys šiandien švenčia Sekmines.

„Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite – sulaikytos“

-- Jn 20, 22-23

„Mums nereikia bijoti Šventosios Dvasios. Ji ateina ugnies pavidalu, tačiau tik tam, kad sudegintų visa, kas skiria mus nuo Jėzaus. Savo širdyse dažnai nešiojamės didžiulę naštą – baimę, pyktį, nerimą, trukdančius mums būti Jėzaus artume. Jėzaus kryžiaus galia Šventoji Dvasia nori palengvinti mūsų naštas, kad priimtume Jį kaip mūsų teisųjį ir mylintį gelbėtoją, trokštantį mums visko, kas geriausia“.

-- Žodis tarp mūsų, 2004 m gegužės - birželio kasdieninės meditacijos, 45 psl.

„Šventoji Dvasia žadina krikščionių norą veikti Bažnyčios labui. Pasauliečių judėjimai šiandieninėje Bažnyčioje yra aiškus Šventosios Dvasios veikimas, išlaisvinantis naujus talentus darbuotis Dievo garbei ir pasaulio gerovei. Mes taip pat esame kviečiami atsiliepti į šį Šventosios Dvasios veikimą – peržengti išnaudotojiškus mūsų visuomenės santykius ir kurti naują, Kristaus meilės Dvasia persunktą bendruomenę. Turi gimti kažkas daug gražesnio ir kilnesnio, nes mes esame vedami Šventosios Dvasios. Kurkime pasaulį, sklidiną Sekminių džiaugsmo ir šviesos!“

-- Sekmadienių ir švenčių mišiolėlis visiems, 2004 m., gegužės 30d

Komentarai

Vardas: