Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

September 6, 2009

Po atostogų vėl darbai

@ 17:16 |

Sveiki!

Jau nuo rugpjūčio 17 d. esu darbe, bet dar leidau sau patinginiauti ir nerašyti dienoraščio. Mano atostogos, kaip niekad, šiemet praėjo labai ramiai. Visas keturias savaites su vyru praleidome Kretkampio kaime. Visiškai atpratau nuo viso civilizuoto pasaulio ir aišku nuo kompiuterio. Didžiausias darbas per atostogas buvo pasigaminti valgyti. Aišku, prisigalvojau visokių darbų: prie namo suorganizavau talką, tvarkėme aplinką (name, kuriame aš gyvenau – 12 butų). Po to kelias dienas šlaviau platų taką link Nemuno ir pan. Visiškai atitrūkau nuo Kauno ir nuo savivaldybės reikalų.

Taip buvo, o dabar... Įvyko jau pirmasis po atostogų tarybos posėdis. Rugsėjo gale numatomas kitas posėdis, kuriame bus biudžeto mažinimas - apie 10 mln. Lt. Šis mažinimas bus susietas su atlyginimų mažinimu savivaldybėje ir biudžetinėse įstaigose. O metų gale dar bus vienas mažinimas, kadangi labai blogai renkamas biudžetas.

Neseniai svarstėme biudžetinių įstaigų darbą ir, taupant lėšas, numatėme padidinti vietų skaičių Panemunės senelių namuose ir Kauno kartų namuose. Aišku, bus padidintos lėšos tik senelių mitybai, darbuotojų skaičius liks tas pats. Viso papildomai bus įkurta 14 vietų. Taigi padidinus vietų skaičių, iki metų pabaigos nereikės senelių siųsti į apskrities pavaldumo biudžetines įstaigas ir brangiai iš jų pirkti paslaugas.

Šiais metais taip pat truks pinigų vaikų siuntimui į stacionarias globos įstaigas, todėl taip pat numatomas pasitarimas, kaip racionaliau panaudoti šiam tikslui skirtas lėšas.

Komentarai

ILu5ujrqHAwT

@ 2016-10-28 07:39:52

That's a sharp way of thiinkng about it.

Vardas: