Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

September 27, 2009

Vėl iškilo pavojus Kauno raudonojo Kryžiaus klinikinei ligoninei

@ 17:38 |

Kauno m. tarybos narius, VšĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės (RKKL) vadovus ir darbuotojus suneramino žinia, kad Lietuvos sveikatos ministerijos parengtame projekte numatoma Kauno miesto savivaldybės įsteigtą RKKL numatoma prijungti prie VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų (KMUK).

Rugsėjo 21 d. (pirmadienį) Kauno m. meras A.Kupčinskas, vicemeras A.Kurlavičius bei socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komiteto nariai apsilankė RKKL ir dalyvavo bendrame susitikime su ligoninės darbuotojais, kuriame bendru sutarimu buvo nepritarta RKKL prijungimui prie KMUK.

Rugsėjo 24 d. (ketvirtadienį) tarybos posėdžio buvo pritarta kreipimuisi į LR Seimo Pirmininkę, LR Vyriausybės Ministrų pirmininką bei LR Sveikatos apsaugos ministrą dėl nepritarimo RKKL prijungimui prie KMUK. Kreipimesi taip pat prašoma atvykti į Kauną šios ministerijos atstovą ir paaiškinti planuojamų pertvarkymų motyvus, argumentus, bei šių pertvarkymų įgyvendinimo kaštus.

Komentarai

Vardas: