Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

October 25, 2009

Neaiškumai dėl sveikatos įstaigų pertvarkos

@ 16:31 |

Praeitą savaitę neįvyko sveikatos apsaugos ministro vizitas į Kauno m. savivaldybę, todėl išlieka neaiškumas dėl Raudonojo Kryžiaus ligoninės ateities. Meras A.Kupčinskas parvežė geras žinias iš savivaldybių asociacijos, kad žadama padidinti sveikatos apsaugai numatytas lėšas virš 4 mlrd litų, kai anksčiau buvo prognozuota tik 3,5 milijardai. Taigi galima tikėtis, kad gal nebus griežtai stengiamasi laikytis ministerijos paruoštos pertvarkos ir gal ji nebus taip skubinama. Jeigu išliktų galimybė Kauno miesto pavaldume išsaugoti Raudonojo Kryžiaus ligoninę, tai tikslinga ją būtų jungti su 2-ąja ligonine ir miesto pavaldume turėti vieną ligoninę.

Praeitą savaitę Kauno miesto Meras gavo raštą iš Kauno 2-osios klinikines ligoninės „Dėl Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos pertvarkos“. Jame išreikštas pageidavimas, kad Kulautuvos vaikų tuberkuliozinė ligoninė būtų prijungta prie 2-osios ligoninės, bei siūloma apsvarstyti VŠĮ Kauno V.Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro ir VŠĮ Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ pavaldumą. Sveikatos apsaugos ministerijos paruoštoje pertvarkoje šios įstaigos numatomos prijungti prie dabartinės apskrities ligoninės, kuri vėliau turėtų vadintis Kauno ligonine. Šis 2-os ligoninės raštas bus rytoj svarstomas socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komitete.

Ateinančią savaitę tikimės sveikatos apsaugos ministro A.Čapliko vizito į Kauno miesto savivaldybę.

Komentarai

iKyjjZJyWxwi

@ 2016-10-28 07:34:55

That's a sharp way of thkiinng about it.

Vardas: