Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

November 15, 2009

Nauji administravimo nuostatai

@ 18:34 |

Praeitame kolegijos posėdyje administracijos direktoriaus pavaduotojas R.Gatautis pateikė svarstymui naujus „Kauno miesto butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus“.

Pagrindiniai naujų nuostatų principiniai skirtumai:

  1. Administratoriui būtinas internetinis puslapis.

  2. Administratorius namo gyventojams turės pateikti metinę ataskaitą apie atliktus ir numatomus atlikti darbus. Kiekvieno namo surinktos lėšos bus naudojamos tik to namo išlaidoms.

  3. Kiekvienas namas turės kaupiamąją sąskaitą.

  4. Konkursuose atskiros įmonės dalyvauja teikti tik administravimo paslaugas, o kitų paslaugų negalės teikti.

  5. Galima bus pavesti administratoriui organizuoti papildomus darbus. Tai galima nutarus namų savininkų susirinkime.

  6. Administratorius turės padėti savininkams kurti bendriją, jeigu jie to norės.

  7. Administratorius gali būti pakeičiamas, jeigu savivaldybė nustatė, kad blogai dirba. Taip pat, jeigu savininkų susirinkime nusprendžiama ir užprotokoluojama, kad norima pakeisti administratorių.

Šią savaitė planuojama šiuos nuostatus pristatyti gyventojams.

Komentarai

5Pj9DJRwC2g

@ 2016-10-28 07:32:38

With all these silly weebitss, such a great page keeps my internet hope alive.

Vardas: