Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

December 6, 2009

Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai

@ 15:02 |

Labai apsidžiaugiau, kai kartu su Vaikų teisių apsaugos tarnybų vedėjų asociacijos pirmininke B.Daugėliene buvau pakviesta į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dalyvauti pasitarime dėl vaikus globojančių šeimų. Šiame pasitarime buvo svarstomas Lietuvos savivaldybių asociacijos 2009 lapkričio 9 raštas, kuriame pateiktos išvados dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 26, 30, 34, 36 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo, susijusio su vaikus globojančiomis šeimomis.

Prisipažinsiu, aš seniai laukiau šio įstatymo pataisų ir džiaugiuosi, kad dabar, kai dabartinė vyriausybė ne kartą išreiškė savo poziciją šeimų stiprinimo klausimu, ruošiamos šios pataisos. Esmė - 9 straipsnio 1 dalies pakeitimas, kuriame „Pagalbos pinigai savivaldybių institucijose nustatytais atvejais gali būti mokami ir vaikus globojančiai šeimai“ atveria kelią didesniam skaičiui vaikų gyventi globojančiose šeimose, o ne valstybinėse įstaigose. Vaikų gyvenimą tiek šeimynose tiek ir šeimose mes negalime lyginti su gyvenimu institucijose. Aš manau, jog ne tik Kaunas turi problemų su našlaičiais išėjusiais iš vaikų globos namų ir apsigyvenusiais bendrabučiuose (Kaune turime du žinomus bendrabučius Partizanų ir Lampėdžių gatvėse). Taip pat negalime lyginti ir išlaidų skiriamų vaiko išlaikymui globojančiose šeimose ir institucijose. Ligi šiol vaikus globojančios šeimos už vaiko globą gaudavo iš valstybės 520 Lt, o valstybinėse įstaigose skiriama 2600-2700 Lt. Tai milžiniškas skirtumas, todėl ligi šiol skirdami vaikui tik 520 Lt mes negalėdavome rasti globėjų, nors ir Kaune turime vaikų gerovės centrą „Pastogė“, kuris užsiima globėjų paieška ir apmokymu. Esmė dar tame, kad šie 520 Lt skiriami vaikui, o globėjas tarsi turi dirbti kaip savanoris. Aišku, idealus atvejis būtų, jeigu šeimoje globojančiam vaikui vyriausybė skirtų 1040 Lt, kaip ir šeimynose augančiam vaikui. Bet esant dabartiniam sunkmečiui aš manau prie vaiko pinigų gali prisidėti ir savivaldybės, nes joms tas būtų kur kas pigiau negu pirkti paslaugas iš valstybinių įstaigų. Ateityje, gerėjant Lietuvoje ekonominei situacijai galima būtų numatyti mokėti globos pinigus iš valstybės biudžeto.

Mes juk turime Lietuvoje mažinti vaikų globos namų skaičių!

Komentarai

kWfX83DFpCl

@ 2016-10-28 07:30:32

This insithg's just the way to kick life into this debate.

Vardas: