Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

December 13, 2009

Ligoninių jungimo procesas

@ 18:05 |

Visi labai apsidžiaugėme, kad mūsų pastangos nenuėjo veltui ir vyriausybė pakeitė savo sprendimą dėl Raudonojo Kryžiaus prijungimo prie Kauno klinikų. Bet kartu vyriausybė, optimizuojant ligoninių tinklą, nutarė, kad Raudonas Kryžius būtų jungiamas su 2-ąja klinikine ligonine. Jungimo būdas nenurodytas, taigi tai gali būti daroma sujungimo ar prijungimo būdu. Savivaldybėje iš administracijos darbuotojų buvo sudaryta darbo grupė šiam klausimui spręsti. Praeitą ketvirtadienį vykusiame darbo grupės posėdyje buvo nutarta, kad 2-ąją ligoninę reikėtų prijungti prie Raudonojo Kryžiaus ligoninės. Aišku šitoks sprendimas sukėlė didelį 2-osios ligoninės darbuotojų susirūpinimą ir nepasitenkinimą. Visiems kilo daug klausimų: kodėl maždaug tris kartus didesnė ligoninė jungiama prie mažesnės, o ne atvirkščiai... O gal, laikantis pariteto, reikėtų daryti abiejų ligoninių sujungimą... Bet, atmetus visas emocijas, galima konstatuoti, kad tai nėra galutinis sprendimas. Dar šis klausimas bus svarstomas komitetuose ir paskutinį žodį tars taryba. Ateinančią savaitę Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komitetas ketina daryti išvažiuojamąjį posėdį ir pasikalbėti su 2-sios ir Raudonojo Kryžiaus ligoninių kolektyvais.

Komentarai

1IwwDthx

@ 2016-10-28 07:27:25

Well done to think of soithemng like that

Vardas: