Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

March 7, 2010

Informacija apie 2010 m biudžetą

@ 18:48 |

Vasario 25 d. buvo patvirtintas Kauno m. savivaldybės biudžetas, kurį sudaro 680,2 mln litų pajamų ir asignavimų, t.y.123,3 mln. litų mažesnis nei 2009 metų patvirtintas biudžetas ir 79,2 mln. litų mažesnis nei 2009 metų patikslintas biudžetas.
Švietimui, kaip prioritetinei šakai, tenka didžioji asignavimų dalis-394 mln. litų arba 57,9 proc.
Švietimo įstaigų(ikimokyklinio ugdymo) pastatams renovuoti numatoma skolintis 5,6 mln. litų, o švietimo ir ugdymo įstaigų pastatų renovavimo projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kofinansuoti - 2,9 mln. litų. Iš viso švietimui planuojama panaudoti 8,5 mln. litų skolintų lėšų.
Tokioms funkcijoms, kaip ekonomikai, aplinkos apsaugai, būstui ir komunaliniam ūkiui 2010 m. biudžete tenka 55,7 mln litų arba 8,2 proc. biudžeto asignavimų. Paminėtų funkcijų vykdymui iš Privatizavimo fondo planuojama skirti 5,7 mln. litų, o iš skolintų lėšų - 12,2 mln. litų.
Socialinei apsaugai 2010 m. biudžete tenka 10,3 proc. asignavimų arba 70 mln.litų, t.y.10,5 mln. litų daugiau nei tvirtintame 2009 metų biudžete. Dėl žymia dalimi išaugusio paramos gavėjų skaičiaus 4,5 mln. arba 26,8 proc. padidėjo lėšų poreikis socialinėms išmokoms ir kompensacijoms ir 1,4 mln. arba 68,8 proc. padidėjo lėšų poreikis socialinėms paslaugoms.
Tokiai valstybės funkcijai kaip Poilsis, kultūra ir religija 2010 metų biudžete numatoma skirti 27,3 mln. litų arba 4 proc. asignavimų.
Sveikatos apsaugai 2010 metų biudžete numatoma skirti 1,8 mln. litų arba arba 0,3 proc. asignavimų bei 805 tūkst.litų Savivaldybės Privatizavimo fondo lėšų.


Komentarai

hj4aTclYA

@ 2016-10-28 07:35:54

Ppl like you get all the brsnai. I just get to say thanks for he answer.

Vardas: