Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

June 6, 2004

Šiandien - Tėvo diena

@ 21:06 |

Siracido knyga, 3 Skyrius

Vaikų pareigos tėvams

1 [i1]Vaikai, gerbkite tėvo teises;
taip elkitės, kad gyventumėte.
2 Juk VIEŠPATS pagerbia tėvą per jo vaikus
ir patvirtina motinos teises į jos sūnus.
3 Kas gerbia savo tėvą, atsilygina už nuodėmes;
4 kas gerbia savo motiną, kraunasi lobį.
5 Kas gerbia savo tėvą, džiaugsis savo vaikais,
ir kai melsis, jis bus išklausytas.
6 Kas gerbia tėvą, ilgai gyvens;
paklūsta VIEŠPAČIUI, kas neša paguodą savo motinai.
7 Kas pagarbiai bijo VIEŠPATIES, gerbia savo tėvą
ir tarnauja tėvams kaip šeimininkams.
8 Gerbk savo tėvą žodžiu ir darbu,
kad ateitų tau jo palaiminimas;
9 nes tėvo palaiminimas stiprina vaikų namus,
o motinos prakeikimas išgriauna jų pamatus.
10 Neieškok sau garbės, nuplėšdamas garbę savo tėvui,
nes tėvo gėda nėra tau jokia garbė!
11 Juk žmogui garbė, kai gerbia savo tėvą,
ir gėda vaikams negerbti savo motinos.
12 Mano vaike, rūpinkis savo tėvu jo senatvėje,
neužduok jam širdies per visą gyvenimą.
13 Net jeigu jam ir protas susilpnėtų, būk jam kantrus;
nepaniekink jo būdamas pilnas jėgų.
14 Juk gerumas tėvui nebus užmirštas, –
jis tarnaus tau kaip atnaša už nuodėmę –
įleis išliekančią šaknį.
15 Tavo nelaimės dieną jis bus prisimintas tavo naudai, –
ištirps tarsi šalna šiltame ore tavo nuodėmės.
16 Piktžodžiauja, kas savo tėvu nesirūpina,
VIEŠPATĮ pykdo, kas savo motinai širdį užgauna.

Komentarai

Tomas

@ 2004-06-06 23:56:48

Jei būtų galima išbraukti visus nepagrįstus religinius įsitikinimus, liktų taip pat nepagrįsti teiginiai, su kuriais, ko gero, būtų sunku nesutikti. Sveikinu Savąjį!

Vardas: