Kauno miesto savivaldybës tarybos narë Loreta Kudarienë

April 4, 2010

Sveikinimas su ðv. Velykomis

@ 15:29 |

Nuoðirdþiai sveikinu visus dienoraðèio skaitytojus su prisikëlusio Kristaus ðvente!

Komentarai

qlwulTZPZ

@ 2012-09-14 06:05:59

Šlykšti okupacinė brnniuonė žiauržydievio egoistinė opinija, įsivardinusi krikščionybe Lietuvai NĖRA SESUO !Jos žiaurus autoritarizmas, kankinančios egzekucijos, nenumaldomas šlykštus kerštingumas, pažeminimai, užpildo didžiąją šl. biblijos ( sesutės -CHA) dalį.Penktojoje mozės knygoje (įst.28; 53-56) žiauržydievis į savo labai ilgą žiaurų bausmių sąrašą įtraukė ir kanibališką bausmę. Jis paaiškino, kad už nepaklusnumą jo prievartai šeimose vyras ir motina alkanomis akimis godžiai žiūrės vienas į kitą ir į vaikus, kad vyras, valgydamas savo sūnus ir dukteris, jų mėsos kitiems neduos, kad motina valgys savo vaikus pasislėpusi.Mūsų Protėviai buvo dori žmonės, jie turėjo jautrią intuityvią sampratą apie Gamtą ir dievino kai kurias jos savybes, pavyzdžiui, Perkūną, Ugnį ar miškus. Jie suprato švelniai ošiančio miško maldą.O tasai šl.jahvė niekada nieko bendra su mūsų TAUTA neturėjo ir neturi, išskyrus okupaciją ir kruviną mūsų identiteto sutrypimą. Žiauržydievis priklauso tik inkvizicijai, beje, kuria pats ir buvo paspringęs.Ant žydkrikščionybės sakydamas sesuo , Gintaras Beresnevičius matyt suflirtavo, nenorėdamas užrūstinti žydkrikš. čionistinių bumbliauskinių.

Vardas: